De spinozisten in de negentiende eeuw

Fragment OVT 18 juni 2000 uur 1 (20 min.)

De spinozisten in de negentiende eeuw

Fragment OVT 18 juni 2000 uur 1 (20 min.)

De Nederlandse zeventiende-eeuwse filosoof Spinoza werd vanaf het midden van de negentiende eeuw herontdekt. De wetenschap kwam op en het christendom werd bekritiseerd. De opkomende stedelijke burgerij en de intellectuele middenklasse waren op zoek naar zekerheden en die vonden ze soms bij de werken van Spinoza. Hij werd de blijde boodschapper der mondige mensheid genoemd. Jos Palm spreekt Siebe Thissen. Boek: De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1859-1907), door: Siebe Thissen. Geluidsfragment Anton Constandse 1976 over Spinoza.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van historica en publiciste Reinildis van Ditshuyzen N.a.v. het advies van het Instituut Clingendael om het Van Heutszmonument om te vormen tot een koloniaal monument, behandelt OVT de geschiedenis van gedenkmonumenten met de historici Frank van Vree en Remig Aerts. Verder een gesprek met Siebe Thissen over zijn proefschrift 'De Spinozisten: wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907)'. 11.00-12.00: Gert Oostindië, het hoofd van de afdeling Caraïbische Studies van de Universiteit van Leiden over het grensconflict tussen Guyana en Suriname. Hebben de al of niet voormalige koloniale machten Engeland, Nederland en Frankrijk dat niet goed geregeld? Een reportage n.a.v. het verschijnen van het boek 'Geschiedenis van de wegen tussen Rijn en IJ' van K.J.B. Keuning. Een gesprek met Gerrit Voerman van het Dokumentatie Centrum Politieke Partijen over de rol van de VVD in de Liberale Internationale m.b.t. de Oostenrijkse FPö Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Zoutkamp moet stinken Afl. 1 Een tweeluik over de geschiedenis van het Groningse vissersplaatsje Zoutkamp, vooral bekend om zijn garnalen. Vroeger werden die garnalen in de openlucht gedroogd. Als er veel gevangen was en de garnalenfabriekjes op volle toeren draaide, was dat tot ver in de omtrek te ruiken. De serie over Zoutkamp is te bestellen voor f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: Zoutkamp. BOEKEN E.D.: - 'De spinozisten: wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907)- Siebe Thissen, uitg. SDU, isbn 90 12 08705 8 - 'Geschiedenis van de wegen tussen Rijn en IJ'- K.J.B. Keuning, uitg. Arcadia, isbn 90 6613 014 8 - Artikel Gerrit Voerman over VVD en de Fpö in blad 'Liberaal Reveil' van de B.M. Teldersstichting