Geschiedenisgasten: Ernst Kossmann uur 1

Fragment OVT 2 juli 2000 uur 1 (52,5 min.)

Geschiedenisgasten: Ernst Kossmann uur 1

Fragment OVT 2 juli 2000 uur 1 (52,5 min.)

Van het werk van de Groningse historicus Ernst Kossmann (1922) is eens gezegd dat het dienst deed als een nat washandje voor verhitte hoofden. Het bezit een zekere nuchterheid. Kossmann werd geboren in Leiden en groeide op in Rotterdam. Hij is de helft van een tweeling. De toon in huize Kossmann was altijd ironisch. Zijn studie Nederlands werd onderbroken door de oorlog en na de oorlog koos hij voor geschiedenis. Verder wordt in het eerste uur in vogelvlucht de Nederlandse geschiedenis doorgesproken, met name de zeventiende en achttiende eeuw. Deel 1 van een serie van vier gesprekken met historici over de geschiedenis van Nederland. Interview Jos Palm, presentatie Marnix Koolhaas. Geluidfragmenten.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

'Geschiedenisgasten' Een serie van 4 gesprekken met historici over hun eigen leven en de geschiedenis van ons 'dwaze dwergstaatje' aan de Noordzee. Geïllustreerd met historische geluidsfragmenten. Vandaag: Ernst Kossmann, emeritus-hoogleraar geschiedenis. Schrijver van het meest recente handboek over de geschiedenis van de lage landen. Publiceerde twee jaar geleden zijn intellectuele herinneringen. Cassettes van deze uitzending zijn te bestellen door overmaking van f 27,50 op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Ernst Kossmann. De serie van 4 afleveringen is voor f 77,50 te bestellen (E. Kossmann, H.W. von der Dunk, P.W. Klein, M. Spies).