Nederlanders in de Atlantische economie - slavenhandel

Fragment OVT 23 april 2000 uur 2 (2 min.)

Nederlanders in de Atlantische economie - slavenhandel

Fragment OVT 23 april 2000 uur 2 (2 min.)

Een aantal opstellen van Nederlands bekendste en internationaal befaamde slavernijhistoricus. Emmer wil niet oordelen over slavernij en krijgt daarom vaak kritiek. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: The Dutch in the Atlantic Economy, 1580-1980. Trade, Slavery and Emancipation, door: Piet Emmer.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-Parool journalist Max Nord Op 24 April herdenken de Armeniërs de genocide op hun volk die 85 jaar geleden begon en waarbij anderhalf miljoen Armeniërs gedood werden. Maandag zou in Assen een monument ter herdenking van deze genocide geplaatst worden, maar dat gaat onder druk van Turkse belangengroepen niet door. Een gesprek over de Armeense geschiedenis en het uitblijven van erkenning over wat hen is aangedaan. We praten met professor Jos Weijtenberg en Hroutioun Simonian van de Armeense vereniging Ararat Na half elf vertelt Conny Braam over haar nieuwe boek "De woede van Abraham" dat op 27 April verschijnt. Deze historische roman gaat over de aanleg van het Noordzeekanaal. In 1864 trekken duizenden arme polderwerkers naar de duinen bij Velzen om, in naam van de vooruitgang, met de hand het grootste waterbouwkundige werk van die tijd tot stand te brengen. Het helse graafwerk en de keiharde belangen van de Amsterdamse Kanaalmaatschappij roepen de woede en het verzet op van de paupers die in het duingebied zijn neergestreken en onder mensonterende omstandigheden moeten werken en leven. Oproer is het gevolg. 11.00-12.00: De boekbespreking van historicus Peter Klein: (zie voor titels onder kopje BOEKEN) Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Helden van de zee Een driedelige serie over het reddingswezen. Deel 3: Nuchtere Helden (slot) Al zolang er scheepvaart is stranden voor de kust van Nederland schepen. Eeuwen geleden werden drenkelingen als ze geluk hadden gered door kustbewoners uit Huisduinen, Katwijk of Ter Heyde, tegenwoordig is de Nederlandse reddingsvloot een van best georganiseerde en modernste ter wereld. Zonder overheidssubsidie en met vrijwel alleen vrijwilligers. De reddersverhalen zijn hetzelfde gebleven, weliswaar minder spectaculair als vroeger en meer verhalend over reddingen voor de recreatievaart, maar nog steeds is de voornaamste reden van de redders het helpen van mensen in nood. De serie is te bestellen door overmaking van f 25,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. serie Helden van de Zee. BOEKEN: - 'De woede van Abraham'- Conny Braam, isbn 90 290 6682 2 (uitg. Meulenhoff) (1e uur) - Mama Sranan (=Moeder Suriname), 200 jaar Surinaamse Verhaalkunst, ISBN 90 254 9734 9, uitg. Contact - 's Heeren Slaaf - Het dramatische leven van Jacobus Capitein'(ISBN 90 5018 5142, uitg. Balans - Van Goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Coampagnie 1720-1755 -van Corrie Reinders Folmer- Van Prooijen, ISBN 90-70534-29-0, uitg. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg - De Nederlanders in Angola. Kongo en Sao Tome 1600-1650- Klaas Ratelband, ISBN 90 5730 096 6, uitg. Walburgpers - Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindindische Compagnie op Afrika, 1674-1740 - Henk den Heijer, ISBN 90.6011.998.3, Walburg Pers - The Dutch in the Atlantic Economy, 1580-1980. Trade, Slavery and Emancipation- Piet Emmer, ISBN 0 86078 697 8 - Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw, verschenen onder redactie van J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen en F. Brandsma, ISBN 90 6550 075 8 - Dressed to kill. Het uniform in de mode- Mariska Pool (Legermuseum, Delft) - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van prehistorie to nu - Han van der Horst, ISBN 90 5333 766 0, uitg. Prometheus. - Jaren van opgang. Nederland 1900-1930- Rolf Schuursma, ISBN 90 5018 521 5, uitg. Balans - Rome, Athene, Jeruzalem. Leven en werk van prof.dr. David Cohen - Piet Schrijvers, ISBN 90 6554 471 2, uitg. Historische Uitgeverij