Hoogleraar Brabantse regionale geschiedenis

Fragment OVT 7 mei 2000 uur 2 (8,5 min.)

Hoogleraar Brabantse regionale geschiedenis

Fragment OVT 7 mei 2000 uur 2 (8,5 min.)

Het zelfbeeld van de Brabanders hangt van clichés aan elkaar. Dat is de mening van Arnoud-Jan Bijsterveld, de nieuwe bijzonder hoogleraar Brabantse regionale geschiedenis. Hij wil het cliché van de goedhartige, Bourgondische, katholieke Brabander nuanceren. Volgens Bijsterveld heeft de jonge Brabantse elite van de jaren dertig in samenwerking met de katholieke kerk op die manier Brabant gepromoot. Interview van Loes Wormmeester.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van Armand. Verder een gesprek met Greddy Huisman over haar onlangs verschenen boek 'Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland 1800-1940'. En een interview met Willem Huberts, bezorger en uitgever van de nagelaten geschriften van de nationaal-socialist met literaire aspiraties George Kettmann, onder de titel 'Leven in tweespalt'. 11.00-12.00: Een gesprek met Arnoud-Jan Bijsterveld over zijn byzonder hoogleraarschap in Brabantse geschiedenis en cultuur aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Aandacht voor de dodenherdenking van 4 mei. Het Spoor terug: Für die Wehrmacht verboten, de walletjes 1940-1945 Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Amsterdamse rosse buurt verboden terrein voor de Wehrmacht. Wat betekende deze bijzondere status voor zwarthandelaren, kroegbazen, prostituees, souteneurs en joodse onderduikers? BOEKEN EN ANDERE INFO: - 'Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland 1800-1940' - Greddy Huisman, uitg. Prometheus, isbn 90 3512183 - 'Leven in tweespalt'- George Kettmann, uitg. Flanor, isbn 90 73202 40 X - Biografie Op maat: Uitgeverij Dokumenta, tel: 020-620 40 76 - Website Armand: www.armand.nl E-mail: postmaster@armand.nl