Spoor terug: Evert Hoedemaker deel 3: taxicentrale en verzet

Fragment OVT 28 mei 2000 uur 2 (22,5 min.)

Spoor terug: Evert Hoedemaker deel 3: taxicentrale en verzet

Fragment OVT 28 mei 2000 uur 2 (22,5 min.)

In 1934 komt Evert Hoedemaker terug uit de Verenigde Staten. Hij wordt taxichauffeur in Amsterdam en probeert met een paar anderen een taxicentrale op richten. De Amsterdamse Taxi Onderneming (ATO) komt er na veel actievoeren. Als de Spaanse burgeroorlog uitbreekt in 1936 wordt Hoedemaker gevraagd door de communist Joop Schaap voor een illegale organisatie. Deze groep Schaap heeft als doel om onder fascistische vlag varende schepen tot zinken te brengen. Hoedemaker wordt koerier. In 1937 smokkelt hij Schaap de grens over. Deel 3 van Een monument voor mijn vader. Samenstelling Hans Olink.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De laatste column van de zanger Armand (columnist maand mei). Deze week stond in de kranten te lezen dat sommige kinderen niet meer leren tellen en daardoor slecht het rekenonderwijs kunnen volgen. Voor OVT aanleiding om in de geschiedenis van het rekenonderwijs te duiken met de historicus-didacticus Ed de Moor , auteur van een proefschrift over het meetkundeonderwijs aan kinderen van vier tot veertien jaar in Nederland, gedurende de negentiende en twintigste eeuw. Verder een gesprek met Frank Okker die deze week promoveerde op het proefschrift 'Dirksland tussen de Doerians'. Een biografie over het tumultueuze leven van journalist Willem Walraven (1887-1943). 11.00-12.00: Aandacht voor het overlijden van de president in ballingschap van West-Papua/Melansia, Markus Wonggor Kaisiepo. Een verslag van een enigszins mislukte opening van het HollandRama in het Openlucht Museum in Arnhem. In het HollandRama reist de bezoeker naar tal van plekken die te maken hebben met de alledaagse geschiedenis. De apparatuur begaf het echter vlak voor de openingsplechtigheid. Een gesprek met Wim Eshuis, van het pas opgerichte Bureau Beroepsziekten van de FNV, n.a.v. 100 jaar ongevallenwet. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Monument voor mijn vader, een serie in vijf afleveringen. Vandaag deel 3. Op verzoek van zijn zoon sprak de inmiddels overleden Evert Hoedemaker (1896) - zeeman, avonturier, wereldreiziger en communist - zijn levensverhaal in op band. Het zijn onthullende verhalen over onder andere zijn rol in de groep-Schaap, een communistisch verzetsnetwerk dat als doel had schepen die voeren onder fascistische vlag tot zinken te brengen. Na de Duitse inval in 1940 werd Hoedemaker gearresteerd door de Gestapo en in Duitsland gevangen gezet. Dat hij overleefde was een wonder. De serie is te bestellen door storting van f 40,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug; Monument voor mijn vader. f 5,- is voor de Stichting Zaans Verzet. BOEKEN/TENTOONSTELLINGEN, ENZ.: - 'Van vormleer naar realistische meetkunde'- E.W.A. de Moor, isbn 90 73346 40 1, uitg. Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen, Utrecht (1999) - Dirksland tussen de Doerians: Een biografie van Willem Walraven - Frank Okker, isbn 90 76314 438, uitg. Bas Lubberhuizen - HollandRama: Openlucht Museum, Arnhem. www.openluchtmuseum.nl - Bureau Beroepsziekten FNV, Amsterdam, tel: 020-58 16 692, e-mail: bbz@fnv.nl, www.fnv.nl