Parlevinker: varende handelaar

Fragment OVT 23 januari 2000 uur 2 (7,5 min.)

Parlevinker: varende handelaar

Fragment OVT 23 januari 2000 uur 2 (7,5 min.)

Een parlevinker is iemand die met een boot op het water goederen verkoopt. Paul van der Gaag voer mee met Piet van den Hurk, een van de laatste parlevinkers van Nederland. Van den Hurk is al sinds 1960 in de vaart. Hij verkoopt nu onder andere water aan schepen. Vroeger was het meer een varende kruidenier. Een reportage.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Met de column van Martin Ros (columnist van de maand januari). Aandacht voor de 'uitgenodigde vluchtelingen' in Nederland. Hun speciale Opvangcentrum in Apeldoorn wordt opgeheven. Een gesprek over de geschiedenis van deze speciale groep vluchtelingen met Jaap Hoeksma, voormalig vice-voorzitter van Vluchtelingenwerk En een interview met Jozef Vos, auteur van het boek Democratisering van de schoonheid: Twee eeuwen scholing in de kunsten. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor beroep van Parlevinker; de kerktelefoon; en het boek: Teedere Quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland van Peter Jan Margry Met om ca. 11.25: Ter Walvischvaart! Een zesdelige documentaire-serie over de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart. Deel 4: Overwinteren De overwintering op Nova Zembla van Willem Barentsz is symbool geworden van de overlevingsdrang van de Poolvaarders. Maar naast Willem Barentsz hebben nog meer overwinteringen in het barre Noorden plaatsgevonden. Sommige zelfs vrijwillig. Zo overwinterden van 1633 op 1634 twee ploegen vrijwilligers op Spitsbergen en Jan Mayen. Succes of mislukking bleek afhankelijk van geluk, discipline én een piepklein plantje dat luistert naar de naam lepelblad. Ook op Groenland moesten walvisvaarders regelmatig overwinteren, als de schepen in het pakijs vast bleven steken. Om te overleven waren de manschappen afhankelijk van de gastvrijheid van de eskimo's. BOEKEN: - 'Democratisering van de schoonheid: Twee eeuwen scholing in de kunsten' - Jozef Vos, uitg. Sun, isbn 90 6168 686 5 - 'Teedere Quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland'- Peter Jan Margry, uitg. Verloren, isbn 90 6550 065 0 OVT BESTELLEN Deze uitzending (minus de documentaire) is óók te bestellen op cassette door f12,50 over te maken op giro 92 860 t.n.v. VPRO Publieksservice te Hilversum o.v.v. 'OVT' + uitzenddatum. De serie 'Ter Walvischvaart!' is per aflevering te bestellen op cassette door f 12,50 over te maken op giro 92 860 t.n.v. VPRO Publieksservice te Hilversum o.v.v. 'Walvischvaart' + uitzenddatum. De hele serie van 6 afleveringen is verkrijgbaar voor f 45,-. Een overzicht van de te bestellen cassettes van OVT en 'Spoor terug' vanaf 1984 is te bestellen door f 15,- over te maken op giro 92 860 t.n.v. VPRO te Hilversum o.v.v. 'catalogus'.