Spoor terug: Nederlanders in het Roomse Rome deel 1

Fragment OVT 13 februari 2000 uur 2 (31 min.)

Spoor terug: Nederlanders in het Roomse Rome deel 1

Fragment OVT 13 februari 2000 uur 2 (31 min.)

Twee stromen Nederlandse pelgrims trokken in de Middeleeuwen naar Rome. Een overblijfsel daarvan is de Friese nederzetting Scola Frisonum, vlak bij de Sint Pieter, die uit de negende eeuw stamt. Deze Friese kerk is nog steeds in gebruik. In de veertiende eeuw kwam een tweede stroom pelgrims naar Rome. Ze kochten een aantal huizen, het begin van de Stichting Maria dell Anima. Deel 1, Twee stromen pelgrims. Samenstelling Hedwig Zeedijk, presentatie Astrid Nauta. Ter gelegenheid van het feit dat 700 jaar geleden het eerste Heilig Jaar werd uitgeroepen, het zogenaamde jubeljaar, dat om de 25 jaar gevierd werd.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van schrijfster/publiciste Tonny van der Horst (columniste maand februari) Aandacht voor de geschiedenis van het taxi-wezen n.a.v. de recente conflicten in Amsterdam. Een gesprek met de journalist Wim Faber, deskundige op taxi-gebied. Verder een gesprek met Saskia Bak, onderdirecteur van het Fries Museum, en met Meindert Schroor, historicus, over de vraag of directeur Wim van Krimpen het Fries cultureel erfgoed aan het verkwanselen is of niet. + Een reaktie van Wim van Krimpen zelf uit het Fries Museum waar zondag over zijn aanblijven wordt gestemd door het publiek. 11.00-12.00: Nogmaals het Fries Museum in Leeuwarden. Verder aandacht voor het boek - 'Wilhelmus en de anderen: Nederlandse liedjes 1500-1700' Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Landgenoten in het Roomse Rome Een driedelige serie over de geschiedenis van Nederlanders in het katholieke Rome. Afl.1: Twee stromen pelgrims In de zevende eeuw trekken Nederlandse pelgrims naar Rome en stichten daar de nederzetting Schola Frisonum vlakbij de Sint Pieter. In de veertiende eeuw komen opnieuw een aantal pelgrims naar Rome en kopen een drietal huizen, het begin van de Stichting Santa Maria dell'Anima LITERATUUR BIJ SPOOR TERUG: Muskens, Dr. M.P.M. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis, een uitnodiging. (Rome, 1988) Schulte-Van Kessel, Elisja Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de zeventiende eeuw.(Den Haag, 1980) Bijloos, J. Adrianus VI: De Nederlandse Paus. (Haarlem, 1980) Biografie van Peter Nissen over de Nederlandse Paus Adrianus de Zesde (Adraan Boeiens) verschijnt van de zomer bij uitg. Bert Bakker. BOEKEN: - 'Wilhelmus en de anderen: Nederlandse liedjes 1500-1700', uitg. Amsterdam University Press, isbn 90 5356 440 3