De politieke macht van Beatrix als staatshoofd

Fragment OVT 20 februari 2000 uur 1 (20 min.)

De politieke macht van Beatrix als staatshoofd

Fragment OVT 20 februari 2000 uur 1 (20 min.)

De politieke macht van Beatrix zal worden ingeperkt volgens de Groene Amsterdammer. De laatste restjes grondwettelijke monarchaal-politieke invloed moet worden uitgebannen. Een overlevingsstrategie van de monarchie. De geschiedenis van Nederlands koninghuis begint in 1813 en werd in 1815 door het Congres van Wenen werd bevestigd. Marnix Koolhaas spreekt met historicus Jaap Osta over de geschiedenis van de strijd tussen politiek en het koningshuis in Nederland. En een reactie van Martin Van Amerongen, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Boek: Het theater van de Staat. Oranje, Windsor en de moderne monarchie, door: Jaap van Osta.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Met om 10.08 de column van schrijfster/publiciste Tonny van der Horst (columniste maand februari) Een gesprek historicus Jaap van Osta over de uitgelekte plannen (volgens de Groene Amsterdammer) om de politieke invloed van koningin Beatrix verder in te perken. N.a.v. de eventuele verkoop van de marinewerf De Schelde een gesprek met historicus Bert Altena , auteur van het boek 'Een broeinest der anarchie: Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940)' waarin de geschiedenis van De Schelde wordt beschreven. 11.00-12.00: Monument voor landarbeiders, meiden en boerenknechten in Sint Anna ter Muiden. Reportage over de tentoonstelling 'Ketelbinkie en kornuiten-Maritieme avonturen in jeugdboeken' in Rotterdam. Aandacht voor het Sint Pietersfeest in Drente. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Landgenoten in het Roomse Rome Een driedelige serie over de geschiedenis van Nederlanders in het katholieke Rome Afl.2: Nederlandse wetenschappers in het Rome van de Renaissance Wie was Paulus van Middelburg of wie was Jan van Heeck? Zomaar twee namen van vergeten Nederlandse wetenschappers, die een belangrijke rol speelde in het Rome van de zestiende en zeventiende eeuw. Van Middelburg was tijdens het Vijfde Lateraanse Concilie, begin zestiende eeuw, belast met de zware taak de kalender te hervormen. Hij slaagt er niet helemaal in en raadt de paus aan de moeilijke berekeningen over te laten aan Copernicus. Jan van Heeck, Heckius, is de oprichter van de eerste wetenschappelijke academie. In 1603 richt hij, met wat vrienden, de Accademia dei Lincei op, waar een aantal jaren later ook Galileo Galilei lid van wordt. LITERATUUR BIJ SPOOR TERUGSERIE: Muskens, Dr. M.P.M. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis, een uitnodiging. (Rome, 1988) Schulte-Van Kessel, Elisja Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de zeventiende eeuw.(Den Haag, 1980) Bijloos, J. Adrianus VI: De Nederlandse Paus. (Haarlem, 1980) Biografie van Peter Nissen over de Nederlandse Paus Adrianus de Zesde (Adraan Boeiens) verschijnt van de zomer bij uitg. Bert Bakker. Wim Zaal, De vuist van de Paus. De Nederlandse Zouaven en het einde van de kerkelijke staat, 1860-1870 (Amsterdam, 1980). J.P. de Valk, Roomser dan de Paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen, 1998). BOEKEN/TENTOONSTELLINGEN: - 'Een broeinest der anarchie: Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940)' - Bert Altena, isbn 90 5170 008 3, uitg. Thesis (1989) - '"Om niet te vergeten": De staking van De Schelde van 1928' - uitg. Industriebond FNV, Amsterdam (1982) -Gedenkboek van 'de Schelde' : G.A. de Kok (red.), De koninklijke weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, 1875-1975 (Middelburg, Den Boer, 1975). - Het theater van de Staat: Oranje, Windsor en de moderne monarchie- Jaap van Osta, isbn 90 284 1822 9, uitg. Wereldbibliotheek ((1998) - Tentoonstelling: 'Ketelbinkie en kornuiten-Maritieme avonturen in jeugdboeken', Maritiem Musem, Rotterdam t/m 18 juni 2000 - Tentoonstelling 'Baas, bazinne, knecht en meid - boerenwerk in verleden tijd'- Streeklandbouwmuseum, Sint Anna ter Muiden (alleen in de zomermaanden)