Spoor terug: Nederlanders in het Roomse Rome deel 3

Fragment OVT 27 februari 2000 uur 2 (31 min.)

Spoor terug: Nederlanders in het Roomse Rome deel 3

Fragment OVT 27 februari 2000 uur 2 (31 min.)

De Nederlandse regering besluit na de Italiaanse eenwording in 1870 haar afgevaardigde bij de paus terug te trekken. De paus heeft zich tevergeefs tegen de eenwording verzet, onder andere met het Zouavenleger. Daar vochten duizenden katholieken uit Europa in mee, ook Nederlanders. De relatie tussen het protestante Nederland en het Vaticaan werd na die tijd moeizamer. Deel 3, Verhoudingen met het Vaticaan. Samenstelling Hedwig Zeedijk en Gerard Leenders.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van schrijfster/publiciste Tonny van der Horst (columniste maand februari) Hoe fout was Japan werkelijk in Nederlands-Indië? Een gesprek met Remco Raben van het NIOD over de Japanse bezetting van Indië en de roep om excuses. In hoeverre geven pressiegroepen een vertekenend beeld van de geschiedenis. Verder een gesprek met onderwijshistoricus Nan Dodde over 'armenscholen' vroeger en 'zwarte scholen' nu. 11.00-12.00: De bekendmaking vande winnaar van de Lou de Jongprijs: Frank Westerman met het boek 'De Graanrepubliek'. Reportage over de Zonnekoning (Lodewijk de XIV) in Zeist. Verslag uit Berlijn van het plaatsen van een gedenkteken voor Marinus van der Lubbe. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Landgenoten in het Roomse Rome Een driedelige serie over de geschiedenis van Nederlanders in het katholieke Rome Afl.3: Verhoudingen met het Vaticaan Na de Italiaanse eenwording in 1870, waartegen duizenden katholieke mannen uit heel Europa tevergeefs hebben gevochten in het pauselijke Zouavenleger, besluit de Nederlandse regering haar afgevaardigde bij de paus in Rome terug te trekken. Dat is het begin van een moeizame relatie tussen het protestantse Nederland en het Vaticaan. Daar trekt de katholieke emanciaptor dr. Schaepman zich niets van aan. Hij lobbyt eind vorige eeuw bij de paus voor de bouw van een luxe residentie voor de Nederlandse bischoppen in Rome. LITERATUUR BIJ SPOOR TERUGSERIE: Muskens, Dr. M.P.M. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis, een uitnodiging. (Rome, 1988) Schulte-Van Kessel, Elisja Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de zeventiende eeuw.(Den Haag, 1980) Bijloos, J. Adrianus VI: De Nederlandse Paus. (Haarlem, 1980) Biografie van Peter Nissen over de Nederlandse Paus Adrianus de Zesde (Adraan Boeiens) verschijnt van de zomer bij uitg. Bert Bakker. BOEKEN E.D.: - 'Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië'- red. Remco Raben, isbn 90 400 9345 8, uitg. Waanders (1999) - 'De Graanrepubliek'- Frank Westerman, isbn 90 450 0362 7, uitg. Atlas - Informatie over Lodewijk XIV in Zeist: Anne.Cammenga@knoware.nl

advertentie