Politieke partijen - een verouderd fenomeen?

Fragment OVT 17 oktober 1999 uur 1 (12 min.)

Politieke partijen - een verouderd fenomeen?

Fragment OVT 17 oktober 1999 uur 1 (12 min.)

Steeds minder zijn lid van een politieke partij, nog maar zon 3% van de bevolking. Moeten de partijen zich niet eens opheffen? Een interview met Gerrit Voerman naar aanleiding van het 15-jarige bestaan van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Over de geschiedenis van de vertegenwoordiging van de kiezers door politieke partijen.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw: 7: Ceaucescu Een gesprek met Jaap de Moor over zijn deze week verschenen boek 'Westerling's Oorlog; Indonesië 1945-1950'. Het boek geeft o.a. een reconstructie van de 'coup' tegen Sukarno. Kapitein Westerling wilde op 23 januari 1950 met een privé-leger van 400 man de regering in Jakarta omverwerpen. Verder aandacht voor het lustrumcongres van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen n.a.v. hun 15-jarig bestaan. Het congres stelt de vraag: wie en wat vertegenwoordigen partijen nu eigenlijk nog? Oftewel politieke partijen en het probleem van representatie. 11.00-12.00: Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 42: Op zoek naar het paradijs Emigratie is eeuwenoud. Gedurende de middeleeuwen trokken veel boeren naar Duitsland, in de 16e en 17e eeuw beproefden talrijke Nederlanders hun geluk in overzeese koloniën, in de 19e eeuw in de Verenigde staten, vooral sinds de landbouwcrisis in de jaren tachtig van deze eeuw. Maar de emigratie nam pas echt een grote vlucht na de Tweede Wereldoorlog. Angst voor de Koude Oorlog, werkloosheid, en verwildering van de zeden waren motieven om het volle Nederland te verlaten. Van 1946 tot 1959 had Nederland een vertrekoverschot: er vertrokken meer mensen uit Nederland dan er binnenkwamen. Australie, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika waren de landen waar honderdduizenden Nederlanders neerstreken. Boeken: - 'Westerlings's Oorlog; Indonesië 1945-1950' - J.A. de Moor, uitg. Balans, isbn 90 5018 425 1