Ziekenfondsraad 50 jaar

Fragment OVT 31 januari 1999 uur 1 (21 min.)

Ziekenfondsraad 50 jaar

Fragment OVT 31 januari 1999 uur 1 (21 min.)

De oorsprong van de ziekenfondsraad ligt in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hadden in 1941 een Ziekenfondsbesluit ingesteld, dat na de oorlog gehandhaafd bleef. In 1946 kwam er een voorlopige commissie. In 1949 werd de Duitse regeling aangepast en werd de Ziekenfondsraad officieel. Die had als taak om toezicht te houden, geld te beheren en advies te geven. De invloed van de overheid in de ziektezorg wordt steeds groter. Marnix Koolhaas spreekt met Maarten Bottenburg. ‘Zorg tussen staat en markt. De ziekenfondsraad 50 jaar. De groei, bloei en hapering van het participatiemodel’ – Maarten van Bottenburg, Geert de Vries en Annet Mooij

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Column van oud-minister-president Willem Drees: De nacht van Staal Maatschappijen van mobiele telefoons beconcurreren elkaar op dit moment op leven en dood. Aanleiding voor Ovt tot een gesprek met prof.dr. Eric Fischer, bijzonder hoogleraar in de Bedrijfsgeschiedenis, inclusief de sociale aspecten (UvA), die afgelopen woensdag zijn oratie 'Concurrentie, een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis' uitsprak. Verder vierde de Ziekenfondsraad afgelopen dinsdag zijn 50-jarig bestaan en daar werd het boek 'Zorg tussen staat en markt. De Ziekenfondsraad 50 jaar. De groei, bloei en hapering van het participatiemodel' gepresenteerd. Een gesprek met Maarten van Bottenburg, één van de auteurs. 11.00-12.00 Aandacht voor de MI 5 archieven over Mata Hari. Een gesprek hierover met Gerk Koopmans van het Fries Museum. Gesprek met Ab Caransa, auteur van het boek- 'Handwerkers Vriendenkring 1869-1942'. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 5: Uit eerbied voor het leven. Felix Ortt (1866-1959) was één van de belangrijkste propagandisten van de in 1894 opgerichte Nederlandse Vegetariërbond. Behalve vegetariër was hij ook christen-anarchist, geheelonthouder, inspirator van de Rein Levenbeweging en oprichter van de kolonie van de Internationale Broederschap. Boeken en tentoonstellingen: - 'Concurrentie, een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis'- E.J. Fischer, uitg. IISG, isbn 90 5742 022 8 - 'Zorg tussen staat en markt; De ziekenfondsraad 50 jaar: de groei, bloei en hapering van het participatiemodel' - Maarten van Bottenburg/Geert de Vries/Annet Mooij , uitg. Walburg Pers, isbn 90 5730 050 8 - 'Handwerkers Vriendenkring 1869-1942'- Ab Caransa, uitg. René de Milliano, isbn 90 72810 21