Gemengde huwelijken

Fragment OVT 25 april 1999 uur 1 (38,5 min.)

Gemengde huwelijken

Fragment OVT 25 april 1999 uur 1 (38,5 min.)

De term gemengd huwelijk was aanvankelijk bedoeld in religieuze zin, later kreeg het meer een etnische betekenis. Gemengde huwelijken tussen protestanten en katholieken werden tot rond 1960 gezien als een probleem. Etnisch gemengde huwelijken werden daarentegen over het algemeen eenvoudig geaccepteerd na 1945. Huwelijken met Indische Nederlanders, Molukkers, Surinamers en Spaanse, Italiaanse, Turkse, Marokkaanse gastarbeiders leveren nauwelijks problemen op. Marnix Koolhaas spreekt met Dienke Hondius.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over het Plan van de Arbeid. Onlangs presenteerde Rijskwaterstaat Oost een plan om de uiterwaarden langs de Rijn, de Waal, de Ijssel en de Lek op grote schaal uit te diepen om de waterstand te kunnen verlagen. Aanleiding voor een gesprek met schrijver Willem van Toorn over deze plannen en wat dat zal inhouden voor het landschap. Is dit de zoveelste aantasting of had dit al veel eerder moeten gebeuren? Deze week promoveerde Dienke Hondius op het proefschrift: 'Gemengde huwelijke, gemengde gevoelens. Aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil in Nederland sinds 1945'. Over etnisch gemengde huwelijksparen in Nederland en de acceptatie door vrienden en familie. 11.00-12.00: Tentoonstelling over Belgische vluchtelingen die in oktober 1914 de Nederlandse grens overtrokken op de vlucht voor de Duitsers. Beeld van medische bijstand, voedselhulp en opvang. Gesprek met Jacob Gelt Dekker over het Afrikaans Museum Kurá Hulanda (Hollands Hofje) in Willemstad, Curaçao. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 17: Het kruis geplant. "Ziet! Wit van den oogst staan de velden!". Menig katholiek heeft deze regel van het Missielid uit volle borst meegezongen. De zaaier had eeuwen geleden gezaaid; deze eeuw werd het tijd om te oogsten. Daarom zond de kerk duizenden missionarissen over de hele wereld uit om de heidenen te redden van 'het rijk der duisternis'. In deze 'geestelijke wereldverovering' had iedere katholiek zijn 'persoonlijke dienstplicht'. Degenen die geroepen werden, maar ook de thuisblijvers. Moeders naaiden kazuifels, vaders voetbalden voor de missiepost en broers en zusters haalden geld en zilverpapier op. Katholiek Nederland zinderde van Missie-liefde. Boeken en tentoonstellingen: - 'Gemengde huwelijke, gemengde gevoelens. Aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil in Nederland sinds 1945', isbn 90 12 08644 2, uitg. SDU - 'U wordt door niemand verwacht: Nederlandse Joden na kampen en onderduik'- Michal Citroen, isbn 90 274 6570 3, uitg. het Spectrum - 'Willem den Ouden', isbn 90 6168 671 7, uitg. SUN + tentoonstelling in De Beyerd, Breda - Tentoonstelling over Belgische vluchtelingen die in oktober 1914 de Nederlandse grens overtrokken op de vlucht voor de Duitsers. Beeld van medische bijstand, voedselhulp en opvang. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg tot 13 juni.