In memoriam W.F. Wertheim

Fragment OVT 8 november 1998 uur 2 (5 min.)

In memoriam W.F. Wertheim

Fragment OVT 8 november 1998 uur 2 (5 min.)

Emeritus hoogleraar sociologie W.F. Wertheim (1907-1998) maakte als tienjarige de Russische revolutie in St. Petersburg mee. Hij werd later vooral bekend door zijn verheerlijking van de Culturele Revolutie in China. ‘Als je een ideaal nastreeft maak je fouten. En die fouten mag je iemand niet nadragen’, zei Wertheim over de Nederlander Sebald Rutgers, die naar de Sovjet-Unie was getrokken en tot zijn dood Stalin bleef verdedigen. Hans Olink over zijn ontmoetingen met Wertheim.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De columnist van de maand november de Indisch-Nederlandse schrijfster Paula Gomes. Ir. A. Hoekstra van Rijkswaterstaat heeft vorige week op een symposium in Yerseke verklaard dat de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde een historische vergissing is geweest. Een gesprek over de besluitvorming rond de bouw van die kering met Michel van Hulten, oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Den-Uyl. Aanstaande woensdag is het 80 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog afliep. Het neutrale Nederland was in die tijd, een broeinest van spionage. Eén van de spionagenetwerken die Nederland als uitvalsbasis gebruikte, was de zogenoemde Tsjechische Maffia, die onder leiding stond van de latere presidenten Masaryk en Benes. In OVT een gesprek met Gert Andeweg die werkt aan een boek over die Tsjechische Maffia in Holland. 11.00-12.00: Een gesprek met rijksarchivaris Maarten van Boven over de 'Londense archieven' die tijdens wo 2 in Londen werden aangelegd en nu worden overgebracht naar het Rijksarchief in Den Haag. Harry Lintsen, een van de vier hoofdredacteuren, over het boek 'Techniek in de twintigste eeuw 1'. Een in memoriam van de emeritus hoogleraar Wim Wertheim. Om 11.25 De Spoor Terugdocumentaire: Waakzaam voor het vaderland Een vijfdelige serie over het alledaagse leven in de BVD. Afl. 4. Na het Bureau Nationale Veiligheid (1945) en de Centrale Inlichtingendienst (1947) werd in 1949 de Binnenlandse Veiligheidsdienst in het leven geroepen. Gesprekken met voormalige analisten, volgers, runners en afluisteraars over hun werk. Serie is voor f 37,50 op cassette te bestellen via gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: serie Waakzaam voor het vaderland (BVD). Boeken: - 'Techniek in Nederland in de twintigste eeuw 1; Techniek in ontwikkeling waterstaat kantoor en informatietechnologie', isbn 90 5730 036 2, uitg. Walburg pers