Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 125 jaar

Fragment OVT 22 november 1998 uur 1 (21,5 min.)

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 125 jaar

Fragment OVT 22 november 1998 uur 1 (21,5 min.)

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) werd in 1877 opgericht door vier aardrijkskundeleraren. Het KNAG moest zich bezig gaan houden met het verzamelen van kennis ten bate van handel, scheepvaart, industrie, kolonisatie en emigratie. Het Genootschap werd al snel gebruikt voor commerciële doeleinden door de handelselite in havensteden. Kees Slager spreekt met historisch-cartograaf Paul van den Brink en geograaf Ben de Pater, beiden lid van het KNAG. Geluidsfragment lustrumviering KNAG met ‘taante’ (Jetty Mathurin)

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

In OVT de column van de columnist van de maand november, de Indisch-Nederlandse schrijfster Paula Gomes. Aandacht voor het 125-jarige bestaan van het KNAG, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Een gesprek met de historisch-kartograaf Paul van den Brink en de geograaf Ben de Pater. Verder een interview met Jaap Bruijn, auteur van het boek Varend Verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende en achttiende eeuw. Ten slotte om 11.25 uur het eerste deel van de 'Spoor terug'-documentaire: Van vroede vrouw tot verloskundige. Een driedelige serie over de vroedvrouw en de strijd rond de bevalling. Deel 1: Oudere vroedvrouwen vertellen over hun werk in jaren dertig en tijdens de oorlog, op het platte land en in de stad. Wat was hun opleiding en wat was hun positie in de maatschappij?