Manifestatie Vrouw en Werk

Fragment OVT 29 november 1998 uur 2

Manifestatie Vrouw en Werk

Fragment OVT 29 november 1998 uur 2

De tentoonstelling ‘Vrouw en Arbeid’ van 1898 is op 27 en 28 november 1998 herdacht in het RAI-congrescentrum met de manifestatie ‘Vrouw en Werk 1898-1998’. Daarbij werd het boek ‘Feministische openbaarheid’ aangeboden aan koningin Beatrix. De tentoonstelling van 1898 werd door 100.000 vrouwen bezocht, de manifestatie van 1998 trok slechts 1000 vrouwen. Marnix Koolhaas spreekt met Maria Grever. ‘Feministische openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898’ – Maria Grever en Berteke Waaldijk

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de schrijfster Indisch-Nederlandse schrijfster Paula Gomes. Live uit vanuit het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit ter gelegenheid van de heropening van de afdeling Nederlandse Geschiedenis, die vrijdag a.s. heropend wordt door prins Willem Alexander. Met een debat o.l.v. presentator Marnix Koolhaas over het beleid en de ontwikkeling van historische musea in ons land. Aan het debat zullen meedoen: - Peter Sigmond, hoofd van de vernieuwde afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum, - Susan Legêne, hoofdconservator van het Amsterdamse Tropenmuseum, - Wim Manuhutu, directeur van het Moluks Historisch Museum, - Jan Lucassen, hoogleraar comparatieve sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Verder een wandeling door de vernieuwde vleugel van de afdeling Nederlandse Geschiedenis. 11.00-12.00: Commentaar op item van 8 november j.l.over de Oosterschelde stormvloedkering n.a.v. antwoord minsiter op kamervragen van ir. Hoekstra van Rijkswaterstaat. Joost de suppoost in het Rijskmuseum in Asmterdam. Manifestatie Vrouw en Werk 1898-1998 in de RAI in Asmterdam, de slotmanifestatie van het jaar waarin de grote tentoonstelling 'Vrouw en arbeid' van 1898 werd herdacht. Vrouwenbeweging en vogelbescherming. Fia Dieteren over haar artikel in 'Historica'. Om 11.25 De Spoor terug documentaire: Van vroede vrouw tot verloskundige. Een driedelige serie over de vroedvrouw en de strijd rond de bevalling. Deel 2: De vroedvrouwenstand bedreigd. Door het groeiende aantal artsen en het dalend aantal geboortes en doordat zwangere vrouwen voor een ziekenhuisbevalling kiezen, wordt het vak van vroedvrouw in de jaren '60 en '70 bedreigd. Serie is voor f 27,50 op cassette te bestellen door overmaking van dit bedrag op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: serie verloskundige + uitzenddatum. Tentoonstelling: - Tentoonstelling vernieuwde vleugel Vaderlandse Geschiedenis, Rijksmuseum, Amsterdam - 'Sawasa, Japanese export art in black and gold 1650-1800', isbn 90 400 9279 6, uitg. Waanders - 'Feministische openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898' - Maria Grever en Berteke Waaldijk, isbn 90 6861 151 8, uitg. IISG - Artikel over de Vrouwenbeweging en vogelbescherming rond 1900 - Tijdschrift Historica, jaargang 21, nr. 4 (novembernummer)