De avonden

De avonden

HET EERSTE UUR

- Gesproken uitzicht van Hans Könings, beeldend kunstenaar in Den Haag

-Het détail.
Marten Minkema spreekt vakmensen.
Karin Groen onderzoekt een minuscule kleikorrel op het linnen van de Nachtwacht en vertelt waarom en hoe. Groen is senior-onderzoeker bij het Instituut Collectie Nederland en al sinds 1973 verbonden aan het vermaarde Rembrandt Research Project.

-Onder woorden.
Annette den Heijer spreekt met Frank Groothof over zijn nieuwe muziektheaterproduktie 'De Heksenjongen', première 10 april. Met muziek van Jacob ter Veldhuis. ( www.vpro.nl/onderwoorden).

HET TWEEDE UUR

- Arnon Grunberg vanuit New York .

- Wim Brands interviewt slavist Hans Boland die bezig is het verzameld werk van Poesjkin te vertalen. Bij uitgeverij De Papieren Tijger verscheen deel drie: Lyriek in ballingschap.

- Armeno Alberts bericht over de wondere wereld van de geluidskunst, het electro akoestische panorama en nog vele andere muzikale curiosa.
Deze week: de CD "Gravikord,s Whirlies en Pyrophones ".

HET DERDE UUR

- Gijs Groenteman wandelt met Ben van de Velden, schrijver van het boek 'De Europese onmacht ' langs de crusiale plekken van de Europese (on)macht van Brussel .

- Muzikale verhalen. Door Roel Bentz en Martijn Stoffer: Karl Wallinger alias World Party, een eenmans jaren zestig in de Nineties

- De eerste bladzij van het boek 'Groeten uit Zoetermeer. Stedebouw in discussie.'
Ivan Nio en Arnold Reijndorp. Uitgegeven door NAI Uitgevers.

advertentie