De avonden

De avonden

HET EERSTE UUR

Gesproken uitzicht van Jacob Kuijper, schilder in Varik.

Er Moet Wat Gebeuren' de visie van Fenna Vergeer, tweede kamerlid van de SP, over de toekomst van de publieke radio.

Mijn muziek. Wouter Pleijsier in gesprek Rob Schouten, dichter en criticus. Zij gaan het dan hebben over Charles Valentin Alkan.

HET TWEEDE UUR

Opspraak. Anton de Goede in culturele zaken.
Diverse schrijvers brengen in Opspraak een hommage aan W.F. Hermans die deze week precies tien jaar geleden is overleden. Hermans wordt vaak in één adem genoemd met Reve en Mulisch, als de drie grote na-oorlogse schrijvers. Met bijdragen van Jeroen Brouwers, AFTh. Van der Heijden, Jan Wolkers, Hella Haasse en Thomas Roosenboom.

De wijde blik. Radiokunst door Mat Wijn

Armeno Alberts bericht over de wondere wereld van de geluidskunst, het electro akoestische panorama en nog vele andere muzikale curiosa.
Over het nummer On Drums componist en uitvoerende: Paul Devens. Van de CD: Signs, Signals, Tunes. Uitgebracht op het label Paul Devens nr.Paul Devens 1991

HET DERDE UUR

De documentaire.
Schrijver Henk Weltevreden is al zeven jaar pleegvader van een in Nederland geboren (1995) Congolees asielmeisje. Hij reisde af naar de Democratische Republiek Congo om te zien of dit land veilig is voor en schreef het boek Congo Blues. Samenstelling: Henk Weltevreden. Zie Teletekst 384.

Het geluid van Nederland. Peter te Nuyl in de archieven van Hilversum.

De eerste bladzij. Eerste pagina van een nieuw boek voorgelezen door Wim Brands,
‘Hij draagt mij thuis’ van Nel Benschop (Uitgeverij Kok).

advertentie