De Plek 2-05-1995

*Schokland* X= 181/182 en Y= 517/516

De Plek 2-05-1995

*Schokland* X= 181/182 en Y= 517/516

In het vlakke land van de Noordoostpolder ligt opeens een ophoging. Toen de zee hier not te keer ging was dit eiland Schokland, bewoond door arme vissers.
Na de drooglegging vonden ploegende boeren voorwerpen uit de oudheid, en bleek dat het "nieuwe land" ook in vroeger tijden droog en druk was. Ruim zesduizend jaar geleden stroomden Rijn en Maas samen langs de plek, als dé snelweg van de toenmalige samenleving. Er zijn sporen gevonden van een handelscentrum dat rond 4400 voor Christus haar bloei beleefde.
De plek heeft ook een jongere geschiedenis. Tijdens WO II omzeilden veel mensen de Arbeitseinsatz door zich aan te bieden in de werkkampen in de omgeving. Toen de Duitsers eind '44 razzia's gingen houden, bleek het jonge roet een geschikte onderduikplaats. Een tentoonstelling over deze periode is in april 1995 geopend in museum Schokland, dat op het nog steeds hoger gelegen voormalig eiland staat.


advertentie