Weersverwachtingen (1)

Overwegend zonnig

Weersverwachtingen (1)

Overwegend zonnig

De eerste uitzending gaat in op de vraag of we inderdaad een desastreuze opwarming van de aarde tegemoet gaan, en zo ja, in hoeverre dit aan de mens te wijten is. Het blijkt dat veel afhangt van welke gegevens de wetenschappers uitgaan. De kennis over klimaatverandering is nog alles behalve compleet, en regelmatig spreken de resultaten van onderzoeken elkaar tegen. Het Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, meent dat er desondanks voldoende aanwijzingen zijn om de mens als hoofdschuldige van de huidige temperatuurstijging aan te wijzen. Volgens de sceptici zijn de onzekerheden echter zo groot, dat nauwelijks uitspraken over de toekomst van het klimaat kunnen worden gedaan. Het blijkt dat persoonlijke visies en voorkeuren een belangrijke rol spelen in het hele debat. In de twee uitzendingen komen vijf wetenschappers aan het woord: Richard Lindzen, meteoroloog verbonden aan het MIT en adviseur van de Amerikaanse overheid. Lindzen is fel criticus van de IPCC-berichtgeving, en meent dat het hele klimaatdebat een storm in een glas water is. Sir John Houghton, co-voorzitter van working group I van het IPCC. In deze werkgroep wordt al het wetenschappelijke materiaal verzameld dat de basis is voor de IPCC standpunten: onderzoek naar temperatuurstijgingen, de werking van het broeikaseffect, zeespiegelstijging, stormfrequenties etc. Houghton meent dat onmiddellijke actie geboden is, om nog te redden wat er te redden valt. Hans Oerlemans, hoogleraar verbonden aan de universiteit van Utrecht. Oerlemans ontving dit jaar de Spinozaprijs, voor zijn onderzoek op het gebied van gletsjers en ijskappen. Hij heeft ook meegewerkt aan de IPCC-rapportages van 1995 en 2000, op het gebied van het smelten van gletsjers en de stijging van de zeespiegel. Bjorn Lomborg, is professor in de statistiek aan de universiteit van Arhus. Hij heeft een lijvig boek uitgegeven “the skeptical environmentalist”, waarin hij met degelijk cijferwerk de belangrijkste milieu-issues tegen het licht houdt. Hij meent dat veel IPCC scenario´s cijfermatig wankel zijn, en komt zelf met andere berekeningen, waaruit zou blijken dat het allemaal wel meevalt met klimaatverandering. Gerbrand Komen van het KNMI. Het KNMI is één van de belangrijkste instituten op klimaatgebied in Nederland, en werkt intensief mee aan de IPCC rapportages. Samenstelling & regie: Annemieke Smit Productie: Karin Spiegel/Madeleine Somer Eindredactie: Hansje van Etten