Het CDA houdt tradities in ere, terwijl GroenLinks een traditie doorbreekt

Het CDA houdt tradities in ere, terwijl GroenLinks een traditie doorbreekt

Buitenhof zal voor groot deel gewijd zijn aan de troebelen binnen de top van het CDA, die worden veroorzaakt door de vraag wie de verkiezingslijst moet gaan aanvoeren. In de studio een debat tussen oud-politici van het CDA. Paul Rosenmöller over zijn steun aan George W. Bush als het gaat om de strijd tegen het terrorisme. Hoe ver gaat GroenLinks in een oorlog tegen de Taliban? Gerlach Cerfontaine, president-directeur van Schiphol, over de wenselijkheid van privatiseren in een tijd van gevoelens van onveiligheid. Presentatie: Rob Trip

advertentie