Het Spoor Terug: Het proces Blokzijl

VPRO, 31-12-1987 (56 min. 51 sec.)

Het Spoor Terug: Het proces Blokzijl

VPRO, 31-12-1987 (56 min. 51 sec.)

Wekelijks historisch programma met documentaires in de vorm van oral history over voornamelijk sociaal-maatschappelijke aspecten van de Nederlandse geschiedenis; sociale geschiedschrijving waarin zo veel mogelijk "gewone mensen" aan het woord komen. ‘Het spoor terug’ kreeg in 1990 de Zilveren Reiss Microfoon en is later een onderdeel geworden van het radioprogramma OVT. De afrekening (deel 1). Eerste deel van een serie van elf documentaires in oral history-vorm over de afrekening met vermeende en daadwerkelyke collaborateurs na WO 2. Dit deel gaat over het proces tegen en de executie van radio-propagandist Max Blokzyl. Met fragmenten uit zyn radiopraatjes en fragmenten uit originele opnamen van het proces. Bevat tevens vraaggesprekken met direct betrokkenen en een nagesproken fragment uit een artikel van Lou de Jong uit 1942 over de propaganda van Max Blokzyl.

advertentie