Een uur Ischa

Afl.29: Adriaan Venema, Fred van der Spek en Ruth Wolf

Een uur Ischa

Afl.29: Adriaan Venema, Fred van der Spek en Ruth Wolf

Ischa Meijer in gesprek met: 1. de schrijver Adriaan Venema n.a.v. het verschijnen van deel 3b van zijn boekenreeks 'Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie' dat geheel gewijd is aan de schrijver Vestdijk 2. politiek commentator Fred van der Spek over de economische afhankelijkheid van staten die uit elkaar vallen zoals de Sovjet-Unie en Joegoslavië 3. historica en schrijfster Ruth Wolf n.a.v. het verschijnen van haar boek 'Rainer Maria Rilke & Lou Andreas-Salome, een vriendschap in brieven 1903-1910'