Een uur Ischa

Afl.27: Selma Leydesdorff

Een uur Ischa

Afl.27: Selma Leydesdorff

Vraaggesprek met historica en schryfster Selma Leydesdorff over haar onderzoeksgebied geschiedenis en traumata, waarbinnen ze onderzoek doet naar de individuele en collectieve beleving van gebeurtenissen. Selma Leydesdorff praat over oral history als historische bron, haar boek 'Het licht doorzien', haar Joodse achtergrond en de invloed hiervan op haar werk. Ze belicht de onderzoeken die ze doet naar de beleving van onder andere de Watersnoodramp en de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens praat Selma Leydesdorff over hoe de Nederlandse samenleving omgaat met de Tweede Wereldoorlog en over de boekenreeks van de schrijver Adriaan Venema 'Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie'. 0'00" Leydesdorff over de figuur 'M' in haar boek 'Het licht doorzien'; de rol die 'M' speelt, heeft te maken met de idee dat oral history-verhalen ve-randeren in de loop der jaren. Leydesdorff meent dat oral history nog steeds een dissidente stroming binnen het vak geschiede-nis is. Leydesdorff vindt de vraag waarom mensen een verhaal op een bepaalde manier vertellen interessant. 5'00" Leydesdorff en int. over het verschil tussen journalistieke en wetenschappelijke interviews. Leydesdorff gaat in op oral history-onderzoek als geschiedkundige bron, ze zegt dat de wijze van interviewen een psychoanalytische wijze is. 13'38" Leydesdorff benadrukt dat tijdens interviews voorzichtig te werk gegaan moet worden. Leydesdorff over het onderzoek waar zij nu mee bezig n.l. mensen intervie-wen in Zeeland over de Watersnood-ramp. 16'39" Leydesdorff vertelt dat ze min of meer toevalligerwijs en onder invloed van de studentenbeweging geschiedenis is gaan studeren. Leydesdorff en int. praten over de studentenbeweging en onderwijs aan universiteiten. Leydesdorff over prof. J. Presser van wie zij colleges volgde tijdens haar studie. 21'22" Leydesdorff en int. praten over hun Joodse achtergrond en over de bespreekbaarheid van de Tweede Wereldoorlog binnen het gezin. Leydesdorff vertelt dat ze al op jonge leeftijd begreep dat de oorlog een trauma was voor haar moeder. 27'12" int. betwijfelt dat Leydesdorff toevalligerwijs geschiedenis is gaan studeren ivm met haar afkomst. Leydesdorff zegt dat het natuurlijk zo is dat haar milieu bepalend is geweest voor wat ze nu doet. 31'13" int. en Leydesdorff praten over een zinsnede uit haar boek 'Het licht doorzien', en over sociologische conse-quenties van de Tweede Wereldoorlog voor de Joodse gemeenschap. 35'06" Leydesdorff over haar werk als historica waarvan ze zegt dat ze eigenlijk beschrijft hoe Nederlandse samenleving met het verleden omgaat. Ze vertelt dat haar volgende onderzoek zal gaan over hoe Nederlandse samenleving omgaat met WO 2, omdat volgens Leydesdorff de oorlog gebruikt wordt om elkaar te been veroordelen, een voorbeeld daarvan is de boekenreeks van Adriaan Venema (getiteld 'Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie'). int. en Leydesdorff praten over Venema en zijn werk. 41'10" Leydesdorff vindt het in-teressant hoe de diverse groeperingen de oorlog gebruiken om hun gelijk te krijgen, en meent dat de oorlog wordt vercommercialiseerd. int. en Leydesdorff praten over de zin van de 'Anne Frank-cultus' en de 'Etty Hillesum-cultus'. Leydesdorff zegt met haar komende boek over de Waters-noodramp recht te willen doen aan de individuele herinnering. int. en Leydesdorff concluderen dat oral history het individu opzoekt daar waar het is verdrongen door de collectiviteit. Aansluitend muziekfragment.