Een uur Ischa

Afl.13: Martijn Sanders, Fred van der Spek en Han Bennink

Een uur Ischa

Afl.13: Martijn Sanders, Fred van der Spek en Han Bennink

EEN UUr iISCHA 20 MAART 1990
presentatie: Ischa Meijer en Cor Galis
produktie:Leonie Smit
muziek:Gert Jan Blom
Ton van Bergeijk
Jan Robijns
Gasten: Martijn Sanders (directeur Concertgebouw Amsterdam)Fred van der Spek
Han Bennink (Slagwerker)
inhoud:
Ischa Meijer en de Izzies: liedje "En Avril à Paris"
Martijn Sanders: over zijn carrière en de plannen voor het seizoen 90-91
De Izzies: muziek
Fred van der Spek: Over de verkiezingen in de DDR
De Izzies:muziek
Han Bennink:over het theaterprogramma Bukshag met Jim van der :-aloude
De Izzies:muziek

Integrale opname van het programma 'Een uur Ischa'. Vraaggesprekken met de directeur van het Concertgebouw, Martijn Sanders, over de nieuwe programmering van het gebouw, de noodzaak van sponsoring voor bijzondere concerten; met politiek commentator A.G. van der Spek over de verkiezingen in de DDR; met drummer Han Bennink over de theatervoorstelling 'Bukshag' samen met acteur Jim van der Woude, zijn opvatting over de jazz-muziek en zijn vriendschap en samenwerking met pianist Misha Mengelberg. Met de vaste column door Cor Galis en de muzikale omlijsting van het huisorkest De Izzies. 0'00" Cor Galis leest zijn wekelijkse inleidende column. 3'38" Applaus. Ischa Meyer zingt 'En Avril à Paris', begeleid door huisorkest de Izzies. Applaus. 5'56" Aankondiging door Cor Galis. Vraaggesprek met Martijn Sanders over de plannen om Placido Domingo naar het Concertgebouw te krijgen; de totaal programmering van het gebouw; de nieuwe strategie om hiaten in de programmering zelf in te vullen; de noodzaak van sponsoring en de daaruit voortvloeiende problematiek; zijn werkzaamheden die hij intussen acht jaar voor het gebouw uitoefent; de verhouding tussen het orkest en het gebouw; de plannen voor het nieuwe seizoen; de verhouding met impresariaten en het vak van impresario; zijn eerdere werkzaamheden in de bioscoopwereld en als jazz-recensent; de ongeschiktheid van de Grote zaal voor het houden van jazz-concerten; de pogingen om te komen tot een efficiënter kunstmanagement; zijn streven om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van subsidiënten. Applaus. 20'26" Aankondiging Cor Galis. Optreden de Izzies. 23'25" Aankondiging Cor Galis. Vraaggesprek met politiek commentator Fred van der Spek over de gehouden verkiezingen in de DDR. 33'40" Applaus. Aankondiging Cor Galis. Optreden de Izzies. Applaus. Aankondiging. 36'17" Vraaggesprek met drummer Han Bennink over het theaterpro-gramma 'Bukshag' dat hij samen brengt met acteur Jan van der Woude; zijn vak als drummer; zijn activiteiten als schilder; zijn opvatting over muziek in het bijzonder de jazz; zijn relatie met pianist Misha Mengelberg. Applaus. 46'08" Afkondiging pres. Muziek. Afsluiting Cor Galis.