Een dik uur Ischa

Afl.14: Mariëtte Christophe, Dymphie van Berkel, Lucas Reijnders, Ted Musaph

Een dik uur Ischa

Afl.14: Mariëtte Christophe, Dymphie van Berkel, Lucas Reijnders, Ted Musaph

Ischa Meijer achtereenvolgens in gesprek met: - Mariëtte Christophe, chef dienst personele ondersteuning en chef bureau Organisatie gem.politie A'dam die binnenkort politiecommissaris wordt in Amsterdam, - psychologe Dymphie van Berkel, beleidsmedewerkster vrouwenstudies UU, die samen met sociologe Heleen van Luijn een boek schreef "Op de valreep" (Kosmos-Zomer & Keunig, Utrecht) over verlaat moederschap; - Lucas Reijnders, St.Natuur & Milieu, over het Nationaal Milieu Beleids Plan en dat er zo weinig van terecht komt enin hoeverre de bezorgdheid voor het milieu wel of niet overdreven is; - hebraica Ted Musaph, tolk-vertaalster, die met E. van Voolen een nieuwe Nederlandse vertaling maakte van de Haggada, het Pesach-verhaal, het joods paasverhaal (Uitg.Ten Have).