Een dik uur Ischa

Afl.42: I.W. Opstelten, Geert Ma, Carla Bogaards en Martin van den Heuvel

Een dik uur Ischa

Afl.42: I.W. Opstelten, Geert Ma, Carla Bogaards en Martin van den Heuvel

Uniforme titel Een dik uur Ischa
radio#Een dik uur Ischa
Titel EEN DIK UUR ISCHA - radio#EEN DIK UUR ISCHA
Publicaties - Radio; 08-11-1992; Radio 2; VPRO;
Titel DE FAMILIE VPRO
Type uitzending
Uitzenddatum 08-11-1992
Distributiekanaal Radio
Net Radio 2
Zendgemachtigde VPRO


Samenvatting Wekelijkse serie gesprekken van Ischa Meyer als onderdeel van ‘De familie VPRO’ uitgezonden op zondagmiddag , vanuit cafe Eik en Linde in Amsterdam. Hij praat op indringende manier met diverse Nederlandse gasten en zingt af en toe een liedje begeleid door de Izzies.
Van dit programma zijn slechts de hieronder vermelde onderdelen in het archief opgenomen.
. EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
. EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Genre muziekuitvoering, vraaggesprek
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Beoogd medium radio
Opnameplaats Amsterdam, Cafe Eik en Linde; Amsterdam, Cafe Eik en Linde
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Tijdsduur annotatie Avail: 011'36"
Beschrijving Vraaggesprek met schryver-journalist Geert Mak over zyn
journalistiek-sociologische studie 'De /engel van
Amsterdam/'. Hy vertelt over zyn liefde voor Amsterdam en hoe
zyn opvattingen over de stad veranderden by het schryven van
het boek. Hy ontdekte dat de zelfgenoegzaamheid die heerst in
de betere wyken de integratie van de allochtone
bevolkingsgroepen verhindert.
00:17:20
Aankondiging door omroeper Cor Galis. Op vraag int. vertelt
Geert Mak over zyn jeugd in Leeuwarden, zyn komst als
achttienjarige naar Amsterdam en zyn liefde voor deze stad.
Op vraag int. vertelt Mak over de totstandkoming van zyn
sociologisch-journalistieke boek 'De engel van Amsterdam'.
00:22:05
Op vraag int. vertelt Mak hoe zyn ideeen over Amsterdam zyn
veranderd tydens het schryven van het boek. Hy heeft met name
inzicht gekregen in de zelfgenoegzaamheid en het
conservatisme van de middenklasse in sommige wyken van
Amsterdam.
00:25:46
Op vraag int. gaat Mak in op de ghettovorming in Nederland en
in het buitenland en het uitblyven van integratie van sommige
bevolkinsgroepen in Nederland.
00:28:45
Afsluiting. Applaus.
00:28:56
Einde.
Trefwoorden journalistiek; sociologie
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Namen Amsterdam
Sprekers Mak, Geert
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Opnamen 08-11-1992 tot
Begindatum 08-11-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD489 1

EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Tijdsduur annotatie Avail: 016'10"
Beschrijving Vraaggesprek met de nieuwe burgemeester vun Utrecht, I.W.
Opstelten. Gespreksonderwerpen zyn zyn loopbaan; zyn vorige
functie als directeur-generaal by het ministerie van
Binnenlandse Zaken; zyn opvattingen m.b.t. het
burgemeestersambt; zyn binding met de VVD en de problemen van
de stad Utrecht.
00:01:00
Aankondiging door omroeper Cor Galis. Op vraag interviewer
Ischa Meyer vertelt Opstelten over zyn gevoelens by zyn
installatie als burgemeester van Utrecht. Hy vertelt over zyn
motivatie om zyn baan by het ministerie van Binnenlandse
Zaken op te geven en over zyn opvattingen m.b.t. het
burgemeestersambt.
00:05:50
Op vraag int. vertelt Opstelten over de VVD en zyn
beweegredenen om voor deze party te kiezen. Hy vertelt dat hy
als enige in zyn familie voor de politiek heeft gekozen en
dat hy zichzelf meer als bestuurder ziet dan als politicus.
Hy licht vervolgens zyn loopbaan toe en gaat in op zyn
functie op het ministerie van Binnenlandse Zaken en het
verschil tussen deze functie en het burgemeestersambt.
00:13:23
Op vraag int. vertelt Opstelten over de procedure rond zyn
benoeming en over de problemen van de stad Utrecht.
00:16:59
Afsluiting. Applaus.
00:17:10
Einde.
Trefwoorden burgemeesters
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Geografische namen Utrecht
Namen Ministerie van Binnenlandse Zaken; VVD
Sprekers Opstelten, Ivo
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Opnamen 08-11-1992 tot
Begindatum 08-11-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD489 1

Vraaggesprek met de nieuwe burgemeester vun Utrecht, I.W. Opstelten. Gespreksonderwerpen zijn zijn loopbaan; zijn vorige functie als directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken; zijn opvattingen m.b.t. het burgemeestersambt; zijn binding met de VVD en de problemen van de stad Utrecht. Vraaggesprek met schrijver-journalist Geert Mak over zijn journalistiek-sociologische studie 'De engel van Amsterdam'. Hij vertelt over zijn liefde voor Amsterdam en hoe zijn opvattingen over de stad veranderden bij het schryven van het boek. Hij ontdekte dat de zelfgenoegzaamheid die heerst in de betere wijken de integratie van de allochtone bevolkingsgroepen verhindert.