Een dik uur Ischa

Afl.47: Theo van Gogh, Geert van Istendael, Fred van der Spek en Paul de Leeuw

Een dik uur Ischa

Afl.47: Theo van Gogh, Geert van Istendael, Fred van der Spek en Paul de Leeuw


Publicaties - Radio; 13-12-1992; Radio 2; VPRO;
Titel DE FAMILIE VPRO
Type uitzending
Uitzenddatum 13-12-1992
Distributiekanaal Radio
Net Radio 2
Zendgemachtigde VPRO

Van dit programma zijn slechts de hieronder vermelde onderdelen in het archief opgenomen.
. EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
. EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
. EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Genre muziekuitvoering, vraaggesprek
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Beoogd medium radio
Opnameplaats Amsterdam, Cafe Eik en Linde; Amsterdam, Cafe Eik en Linde; Amsterdam, Cafe Eik en Linde
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Titel
EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Tijdsduur annotatie Avail: 011'41"
Beschrijving Vraaggesprek met cabaretier en TV-presentator Paul de Leeuw
over de onenigheid met de VARA over de voortzetting van het
programma 'De schreeuw van De Leeuw'. De Leeuw vertelt dat hy
geen overeenstemming heeft bereikt met de VARA voor het
volgende TV-seizoen, maar ook niet is ingegaan op een aanbod
van RTL 5 om het programma daar voort te zetten. Hy heeft
twyfels of hy met het programma door wil gaan omdat het voor
zyn gevoel over zyn hoogtepunt heen is en wil liever een quiz
of een comedy maken.
00:26:50
Aankondiging door omroeper Cor Galis. Op vraag interviewer
Ischa Meyer vertelt Paul de Leeuw over de onenigheid die er
is ontstaan tussen hem en de VARA m.b.t. de voortzetting van
het programma 'De schreeuw van De Leeuw'. Hy vertelt dat hy
nog niet is ingegaan op een aanbod van RTL 5 en dat zyn
eigenlyke bedoeling is zyn programma's in de toekomst in
eigen beheer te produceren. Hy voelt zich niet verbonden met
een bepaalde omroep.
00:31:56
Op vraag int. vertelt De Leeuw dat hy het gevoel heeft dat
'De schreeuw van De Leeuw' over zyn hoogtepunt heen is. Hy
heeft op dit moment het idee om een quiz te maken en vertelt
dat hy ook een comedy heeft geschreven.
00:36:44
Op vraag int. vertelt dat hy meer affiniteit heeft met
televisie dan met theater. Op opmerking int. dat hy de
neiging heeft met iets te stoppen zodra het succes krygt,
vertelt De Leeuw dat dit wat betreft het type Bob de Rooy
slechts tydelyk is. Vervolgens vertelt De Leeuw dat hy graag
het stuk 'Van den vos Reynaerde' zou spelen om het
verwachtingspatroon by het publiek te doorbreken.
00:38:23
Afsluiting. Applaus.
00:38:31
Einde.
Trefwoorden cabaret
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Namen De schreeuw van De Leeuw; RTL 5; VARA
Sprekers Leeuw, Paul de
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Opnamen 13-12-1992 tot
Begindatum 13-12-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD491 1EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Tijdsduur annotatie Avail: 011'40"
Beschrijving Vraaggesprek met de Vlaamse schryver en journalist Geert van
Istendael naar aanleiding van zyn boek '/Arm Brussel/'. Van
Istendael is van mening dat Brussel ten prooi dreigt te
vallen aan projectontwikkelaars. De tweetaligheid van Brussel
beschouwt hy als een groot voordeel. Van Istendael meent dat
Vlaanderen trots zegt te zyn op haar cultuur, maar niet
bereid is daarin te investeren en dat veel Vlaamse auteurs
daarom door Nederlandse uitgevers worden uitgegeven.
00:15:00
Aankondiging door omroeper Cor Galis. Op vraag interviewer
Ischa Meyer vertelt Van Istendael over zyn motieven om een
boek over Brussel te schryven en licht de titel 'Arm Brussel'
toe. Hy is van mening dat Brussel ten prooi is gevallen aan
projectontwikkelaars. Hy beschouwt de tweetaligheid van
Brussel als een voordeel.
00:20:53
Op vraag int. vertelt Van Istendael dat het zyns inziens goed
gaat met Belgie. Belgie is niet kunstmatiger dan andere
landen.
00:22:55
Op vraag int. vertelt Van Istendael waarom Belgische auteurs
veelal door Nederlandse uitgevers worden uitgegeven. Naar zyn
mening doet Vlaanderen alsof het erg trots is op zyn cultuur
maar is niet bereid daarin te investeren. Volgens hem ligt
dat aan het minderwaardigheidscomplex van de Vlamingen en de
invloed van de roomskatholieke kerk.
00:26:33
Afsluiting. Applaus.
00:26:40
Einde.
Trefwoorden uitgeverijen
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Geografische namen België; Brussel; Vlaanderen
Sprekers Istendael, Geert van
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Opnamen 13-12-1992 tot
Begindatum 13-12-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD491 1EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Tijdsduur annotatie Avail: 013'48"
Beschrijving Vraaggesprek met filmregisseur en columnist Theo van Gogh
waarin hy zich verdedigt tegen de beschuldigingen van
columnist Hugo Brandt Corstius en schryver Leon de Winter dat
hy zich in zyn columns anti-semitisch zou hebben uitgelaten.
Van Gogh meent dat het de schuld is van zyn tegenstanders dat
de affaire voortduurt en ziet het als zyn plicht zich tegen
de beschuldigingen te weren. Hy verklaart eigenlyk liever
films te maken dan columns te schryven.
00:01:00
Aankondiging door omroeper Cor Galis. Op vraag interviewer
Ischa Meyer gaat Van Gogh in op de beschuldigingen van
anti-semitisme die aan zyn adres zyn geuit en op de boete die
het blad Propria Cures moet betalen vanwege een
anti-semitische fotomontage met schryver Leon de Winter. Van
Gogh is van mening dat de beschuldigingen onterecht zyn en
dat het de schuld is van zyn tegenstanders dat de zaak zo
lang voortduurt. Hy meent dat het zyn zedelyke plicht is om
zich tegen de aantygingen van o.a. Brandt Corstius en Leon de
Winter te verdedigen.
00:09:08
Int. brengt een publicatie ter sprake van Marcel Moring in
het Cultureel Supplement van NRC-Handelsblad tegen Van Gogh.
Van Gogh reageert hierop door te zeggen dat hy het een slecht
geschreven stuk vindt.
00:12:11
Op vraag int. gaat Van Gogh in op het al of niet succes
hebben van zyn films. Hy vertelt dat zyn film 'een dagje naar
het strand' uit de roulatie is genomen na de beschuldigingen
van anti-semitisme.
00:14:38
Afsluiting. Applaus.
00:14:48
Einde.
Trefwoorden antisemitisme; columnisten; columns; journalistiek; regisseurs
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Personen Brandt Corstius, Hugo; Winter, Leon de
Sprekers Gogh, Theo van
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Opnamen 13-12-1992 tot
Begindatum 13-12-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD491 1


Vraaggesprek met filmregisseur en columnist Theo van Gogh waarin hij zich verdedigt tegen de beschuldigingen van columnist Hugo Brandt Corstius en schrijver Leon de Winter dat hij zich in zijn columns anti-semitisch zou hebben uitgelaten. Van Gogh meent dat het de schuld is van zijn tegenstanders dat de affaire voortduurt en ziet het als zijn plicht zich tegen de beschuldigingen te weren. Hij verklaart eigenlijk liever films te maken dan columns te schrijven. Vraaggesprek met de Vlaamse schryver en journalist Geert van Istendael naar aanleiding van zijn boek 'Arm Brussel'. Van Istendael is van mening dat Brussel ten prooi dreigt te vallen aan projectontwikkelaars. De tweetaligheid van Brussel beschouwt hij als een groot voordeel. Van Istendael meent dat Vlaanderen trots zegt te zijn op haar cultuur, maar niet bereid is daarin te investeren en dat veel Vlaamse auteurs daarom door Nederlandse uitgevers worden uitgegeven.