Zaken van de ziel

Afl.4: Adri van Montfoort deel 1

Zaken van de ziel

Afl.4: Adri van Montfoort deel 1

programma Ischauitzend datum -92
uitzend tijd 11.00
gemaakt door
trefwoorden Montfoort,A.v.
Pedagoog
NIZWTriangel,de
Bolderkaraffaire
bandnummer
gasten
instelling Vrije Universiteit A'dam naam A.J. drs.v. Montfoort
gemaakt door
kaart 8262gewijzigd op 20-10-92
- - - - - - - - - - - - - - NOTITIEBLOK - - - - - - - - - - - -Eerste deel van een gesprek van Ischa Meijer met mr. drs. Adri van Montfoort in de serie Zaken van de Ziel. Van Montfoort is jurist en pedagoog, was werkzaam als jeugdhulpverlener bij de Triangel in Amsterdam, een instelling waar hele gezinnen worden opgenomen wat uniek is in Nederland, hij was verbonden aan de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam en kreeg uit dien hoofde zijdelings te maken met de beruchte Bolderkaraffaire, is thans onderzoeker bij het NIZW, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn in Nederland.

Eerste aflevering van een tweetal vraaggesprekken met jurist en pedagoog Adri van Montfoort. Hij vertelt over de werkwyze van het Instituut voor klinische gezinsbehandeling 'De Triangel', waar hij enige tijd werkte, een uniek opvangtehuis waar niet alleen mishandelde of seksueel misbruikte kinderen worden opgenomen, maar waar ook de ouders bij de therapie betrokken worden. Van Montfoort gaat in op het werk bij de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam waar hij enige jaren werkzaam was, en waar hij tot de conclusie kwam dat er meer afbakening van taken en bevoegdheden en meer samenwerking moet komen tussen de Nederlandse jeugdhulpverleningsinstanties. Van Montfoort pleit voor een systeem dat hij Openbare Jeugdzorg noemt, en waarbij het primaat ligt bij de gezondheidszorg.

Adri van Montfoort, deel 1
Tijdsduur annotatie Avail: 049'47"
Beschrijving Eerste aflevering van een tweetal vraaggesprekken met jurist
en pedagoog Adri van Montfoort. Hy vertelt over de werkwyze
van het Instituut voor klinische gezinsbehandeling 'De
Triangel', waar hy enige tyd werkte, een uniek opvangtehuis
waar niet alleen mishandelde of seksueel misbruikte kinderen
worden opgenomen, maar waar ook de ouders by de therapie
betrokken worden. Van Montfoort gaat in op het werk by de
Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam waar hy enige
jaren werkzaam was, en waar hy tot de conclusie kwam dat er
meer afbakening van taken en bevoegdheden en meer
samenwerking moet komen tussen de Nederlandse
jeugdhulpverleningsinstanties. Van Montfoort pleit voor een
systeem dat hy Openbare Jeugdzorg noemt, en waarby het
primaat ligt by de gezondheidszorg.
00:01:04
Programmatune.
00:01:35
Op vraag int. antwoordt Adri van Montfoort dat hy na de
middelbare school eerst electrotechniek ging studeren. Na een
tydje vroeg hy zich af waartoe dit zou leiden en ging hy het
zoeken in de richting van de sociale wetenschappen. Hy ging
pedagogiek studeren, maar wilde het combineren met nog een
andere manier van denken en kwam op rechten uit. "Het denken
over het recht heeft een maatschappelyke dimensie en het
heeft een filosofische dimensie". (-) "Toen dacht ik, het is
wel leuk op de universiteit, maar ik moet maar eens weten hoe
dat in de praktyk gaat. Toen ben ik er op een gegeven moment
ook nog full-time by gaan werken als groepswerker in De
Triangel".
Van Montfoort vertelt iets over de achtergronden van de
Triangel, dat in 1972 is opgericht door psycholoog Van
Spanje, die zyn hele leven in de kinderbescherming gewerkt
had. Op een gegeven moment kreeg hy ouders by zich die hy als
kind onder behandeling had gehad. Hy constateerde dat de
kinderbescherming in een aantal gevallen die cirkel niet
doorbrak. Hy had heel sterk het idee dat het gezin erby
betrokken moest worden. Een deel van de ouders raakte zo
gemotiveerd door deze aanpak, dat zy probeerden er nog wat
van te maken met hun kinderen en ook aan hun eigen problemen
te gaan werken.
00:12:36
A. van M. vertelt over zyn werk als groepswerker by de
Triangel. Wat hy hier leerde was dat hy byna tot op het bot
leerde wat hulpverlening inhield. Hy kwam er tot het inzicht
dat we niet de macht over iemands leven volledig in mogen
nemen. "Er zyn mensen die het gewoon niet rooien, ook niet
als je er dag en nacht naast gaat staan".
00:25:22
Daarna werkte Van Montfoort als unithoofd by de Raad voor de
Kinderbescherming in Rotterdam. Hy had plotseling een geheel
andere positie. "Je bent soms de vyand". (-) "Er is heel veel
aandacht voor ouders die vechten tegen de Raad omdat hun
kinderen worden afgenomen. Maar dat is maar een beperkt deel
van wat er gebeurt. Wat ik zelf altyd het moeilykste gevonden
heb, is, stel er komt een moeder met twee kinderen, en die
poot die gewoon in de wachtkamer van de Raad, en zegt, ik
hoef ze niet meer".
00:30:04
Van Montfoort vertelt wat hy by de Raad voor de
Kinderbescherming geleerd heeft. Het is allemaal veel
bureaucratischer, de bevoegdheden zyn centraal geregeld.
Terzyde merkt Van Montfoort op dat je wel kunt roepen dat het
niet deugt, maar de problemen zyn niet simpel op te lossen.
Van Montfoort meent dat de organisatie op het gebied van de
jeugdhulpverlening een onoverzichtelyk beeld oplevert. "Je
hebt allemaal verschillende initiatieven en verschillende
instanties, maar relatief betekent het soms wanneer je de weg
weet te vinden dingen kunnen die in het Engelse systeem niet
kunnen".
Van Montfoort gaat in op de vaak moeilyke beslissingen die
genomen moeten worden binnen de jeugdhulpverlening. De
hulpverlening biedt in Nederland bovendien de aanblik van een
lappendeken, omdat de hulpverleningsinstanties zyn
voortgekomen uit de verzuiling. "Door de verzuiling is dit
hele systeem opgebouwd, en moest er van alles drie komen.
Vanwege die verzuiling is het particulier initiatief in
Nederland zo sterk ontwikkeld". (-) "Ieder verdedigt zyn
eigen winkel en eigen belangen en de Nederlandse wetgever
besteedt hier heel weinig aandacht aan". Vanuit de Raden zelf
worden heel weinig initiatieven ontwikkeld die de
jeugdhulpverlening kunnen strook, en daarnaast is de
jeugdhulpverlening ook nog eens verdeeld over twee
ministerie, WVC en Justitie. Van Montfoort vindt het niet
vanzelfsprekend dat de kinderbescherming onder Justitie valt.
"Lange tyd heb ik het waargenomen als een onbewegelyk blok".
Hiermee bedoelt Van Montfoort overigens niet de mensen in het
uitvoerend werk.
00:45:08
A. van M. meent dat je je zou moeten afvragen waar de
jeugdhulpverlening ondergebracht zou moeten worden, wat
hebben we nodig om die functie, kinderen beschermen tegen
mishandeling enz., uit te kunnen voeren. De positie van alle
betrokkenen zou goed geregeld moeten worden, zoals de ouders,
de kinderen en de hulpverleners. In Engeland zyn al die
posities geregeld. Van Montfoort stelt zich een systeem voor
dat hy 'Openbare Jeugdzorg' noemt, waarby het primaat ligt by
de gezondheidszorg.
00:48:14
Muziek.
00:50:50
Einde.
-0-
Trefwoorden incest; jeugd; kinderbescherming; kindermishandeling; kindertehuizen; maatschappelijk werk; zedendelicten
Makers Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (programmamaker)
Namen NIZW; Triangel
Sprekers het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzyn, het NIZW}
Montfoort, A. van {jurist, pedagoog, medewerker by
Rechten Herkomst Zender: Radio 5

Opnamen 19-10-1992 tot
Begindatum 19-10-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD202 1