Een uur Ischa

Afl.2: Michael de Roo, Martin van den Heuvel en Ineke Jonker-de Putter

Een uur Ischa

Afl.2: Michael de Roo, Martin van den Heuvel en Ineke Jonker-de Putter

Logboekbestand, Vpro's logboek versie 3.3datum 15-01-92
Cultuur, Een Uur Ischa
programma Een Uur Ischa
uitzend datum 14-01-92
uitzend tijd16.00
gemaakt door Ischa Meijer
trefwoorden Roo,Michael de
Ned. Danstheater
Jonker-de P.,I.
Incest
Heuvel,M v/d over Sovjetuniebandnummer EENU19920114.16.00
instelling Ned.Danstheaternaam Michael de Roo
instelling
naam Ineke Jonker-de Putter
kaart4835gewijzigd op 15-01-92
- - - - - - - - - - - - - - NOTITIEBLOK - - - - - - - - - - - - - - Ischa Meijer in gesprek met slagwerker, componist Michael de Roo die Carel Birnie per 1 jan.1992 isopgevolgd als zakelijk leider van het NederlandsDanstheater, met historica Ineke Jonker-de Putterdie promoveerde op het onderwerp "Als je kindmisbruikt is" over de betrokkenheid van moedersbij incest, en met drs. Martin van den Heuvel overde Sovjetunie.
Live praatprogramma, waarin interviews met:
1. slagwerker en componist Michael de Roo, die Carel Birnie
per 1 januari 1992 is opgevolgd als zakelijk leider van het
'Nederlands Dans Theater' [12'00"];
2. Oost-Europadeskundige Martin van den Heuvel over de
voormalige Sovjet-Unie [10'00"];
3. historica Ineke Jonker-de Putter die promoveerde op het
onderwerp 'Als je kind misbruikt is', over de betrokkenheid
van moeders bij incest [13'00"].
Gelardeerd met het lied 'Jolie Mome' gezongen door Ischa
Meijer, begeleid door combo 'De Izzies' en met muziek van
combo 'De Izzies'.Logboekbestand, Vpro's logboek versie 3.3datum 07-01-92Cultuur, Een Uur Ischa
programma Een Uur Ischa

Ischa Meijer in gesprek met slagwerker, componist Michael de Roo die Carel Birnie per 1 januari 1992 is opgevolgd als zakelijk leider van het Nederlands Dans Theater.