Zaken van de ziel

Afl.2: Marie Kamphuis deel 2

Zaken van de ziel

Afl.2: Marie Kamphuis deel 2

13-10-1992
0'00''
Avail: 050:40

00:01:02
Muziek.
00:01:33
Op vraag int. of het maatschappelyk werk nog nodig is in
Nederland, antwoordt Marie Kamphuis dat er geen andere
discipline bestaat die het werk kan doen van het
maatschappelyk werk. Het maatschappelyk werk richt zich zowel
op het omgevingsveld, als op de persoonlyke aspecten van het
individu of het gezin. De pogingen om het maatschappelyk werk
onder de medische zorg onder te brengen beschouwt Kamphuis
als onjuist. "Daarmee maak je de mens tot patient, en dat is
ie niet".
00:03:15
Kamphuis gaat in op de pogingen die door de jaren heen gedaan
zyn om het maatschappelyk werk te annexeren, danwel af te
kraken en schade te berokkenen, met name door de agologie.
00:18:36
Op vraag int. gaat Kamphuis in op haar theologische
ontwikkeling. Van de godsdienstige opvattingen die zy in de
jaren 30 tot en met 50 had, heeft zy een heleboel afgeschud,
doch de essentie is gebleven.
00:23:19
Kamphuis gaat in op de vraag in hoeverre haar opvattingen van
maatschappelyk werk met 'troost' te maken hebben.
00:27:08
Op vraag int. probeert Kamphuis te verklaren waarom het
maatschappelyk werk niet de erkenning krygt die het verdient.
"Ik heb wel een schertsend gezegd in myn memoires, we komen
uit het armenhuis". (-) "Daar hebben wy ons niet aan kunnen
ontworstelen".
00:29:57
Int.: "U heeft een groot talent voor stryd".
M.K.: "Ik denk wel dat het een hele mooie vorm van
sublimering van agressie is die je in je hebt".
00;32:34
Int.: "Bent u iemand die de wereld wilt verbeteren?" M.K.:
"Nee, niet de wereld, dat lykt me te veel werk".
Kamphuis vertelt over haar werk als trainer van docenten in
Duitsland in de jaren 50.
00::34:16
Int.: "Als een van de eersten heeft u ingezien dat kinderen
van NSB-ers opgevangen dienden te worden".
Kamphuis herinnert zich een lezing die zy hield in Deventer,
waar zy haar gehoor probeerde te overtuigen van het feit dat
deze mensen weer een weg in onze samenleving moesten zien te
vinden, dat je ze niet uitstoten kon. "Het was te vroeg he.
Het was een doodse stilte. Die voorzitster en ik slopen de
zaal uit".
00:35:32
Int. stelt nogmaals de vraag waar Kamphuis haar idealisme op
richt.
Kamphuis antwoordt dat het met haar godsdienstige achtergrond
te maken heeft. "Dat is de naaste liefhebben als uzelf".
De verschillen tussen de werkwyzen van het maatschappelyk
werk en de psychoanalystiek komen kort ter sprake.
00:43:25
Kamphuis gaat in op de ontwikkeling die het maatschappelyk
werk de afgelopen decennia heeft doorgemaakt.
Desgevraagd antwoordt Kamphuis dat zy het niet prettig vindt
om oud te zyn. "Je hebt een heleboel achter je, maar je hebt
weinig voor je".
00:47:56
Muziek.
00:51:42
Einde.
-0-
Ischa
programma Ischa
uitzend datum 13-10-92
uitzend tijd 11.00
gemaakt door
trefwoorden Kamphuis,MarieSocial CaseworkZaken v.d.ZielWelzijn
Maatschappelijk werk in Ned.
bandnummer
gasteninstelling
naam Marie Kamphuis
gemaakt door
kaart 8224gewijzigd op 14-10-92
- - - - - - - - - - - - - - NOTITIEBLOK - - - - - - - - - - - •In de serie Zaken van de Ziel, een rondgang doorde wondere wereld van het Welzijn, het tweedegedeelte van een gesprek van Ischa Meijer met de84-jarige Marie Kamphuis. Zie verder kaart dd.6/10.