Een dik uur Ischa

Afl.44: Iteke Weeda, Christien Brinkgreve, Jeroen de Valk

Een dik uur Ischa

Afl.44: Iteke Weeda, Christien Brinkgreve, Jeroen de Valk

Document ID
Uniforme titel Een dik uur Ischa
radio#Een dik uur Ischa
Titel EEN DIK UUR ISCHA - radio#EEN DIK UUR ISCHA
Publicaties - Radio; 22-11-1992; Radio 2; VPRO;
Titel DE FAMILIE VPRO
Type uitzending
Uitzenddatum 22-11-1992
Distributiekanaal Radio
Net Radio 2
Zendgemachtigde VPRO


Samenvatting Wekelijkse serie gesprekken van Ischa Meyer als onderdeel van ‘De familie VPRO’ uitgezonden op zondagmiddag , vanuit cafe Eik en Linde in Amsterdam. Hij praat op indringende manier met diverse Nederlandse gasten en zingt af en toe een liedje begeleid door de Izzies.
Van dit programma is slechts het hieronder vermelde onderdeel in het archief opgenomen.
. EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Genre muziekuitvoering, vraaggesprek
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Beoogd medium radio
Opnameplaats Amsterdam, Cafe Eik en Linde
Rechten Herkomst Zender: Radio 2
Rechten

Overige opmerkingen
________________________________________
Items

Titel
EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Tijdsduur annotatie Avail: 012'39"
Beschrijving Vraaggesprek met jazzjournalist Jeroen de Valk naar
aanleiding van zyn biografie van jazzmusicus Ben Webster. De
Valk vertelt over zyn motieven om boeken over jazz te
schryven, ondanks de kleine markt die hiervoor bestaat en
licht toe waarom hy voor een biografie van Ben Webster heeft
gekozen.
00:01:00
Aankondiging door omroeper Cor Galis. Op vraag interviewer
Ischa Meyer vertelt De Valk over zyn afkeer van de muziek van
Willem Breuker. Hy vertelt vervolgens over zyn vorige boek
dat over Chet Baker ging en over de kleine markt voor boeken
over jazz.
00:04:58
Op vraag int. vertelt De Valk over de redenen om een
biografie van Ben Webster te gaan schryven en de stamboom van
Webster uit te zoeken. Op vraag int. vertelt hy over de
boeken die over de Nederlandse jazzscene zyn verschenen en
gaat hy in op zyn motivatie om boeken over jazz te schryven.
Hy is van mening dat een jazzjournalist moet kunnen spelen om
over jazz te kunnen schryven. Hy vergelykt vervolgens de
Nederlandse jazzjournalistiek met de Amerikaanse.
00:13:28
Afsluiting. Applaus.
00:13:39
Einde.
Trefwoorden biografieën; jazz; journalistiek; musici; muziek
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Personen Webster, Ben
Sprekers Valk, Jeroen de
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Opnamen 22-11-1992 tot
Begindatum 22-11-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD490 1
________________________________________
Andere selecties
Geen andere selecties gevondenDocument ID
Uniforme titel Een dik uur Ischa
radio#Een dik uur Ischa
Titel EEN DIK UUR ISCHA - radio#EEN DIK UUR ISCHA
Publicaties - Radio; 22-11-1992; Radio 2; VPRO;
Titel DE FAMILIE VPRO
Type uitzending
Uitzenddatum 22-11-1992
Distributiekanaal Radio
Net Radio 2
Zendgemachtigde VPRO


Samenvatting Wekelijkse serie gesprekken van Ischa Meyer als onderdeel van ‘De familie VPRO’ uitgezonden op zondagmiddag , vanuit cafe Eik en Linde in Amsterdam. Hij praat op indringende manier met diverse Nederlandse gasten en zingt af en toe een liedje begeleid door de Izzies.
Van dit programma is slechts het hieronder vermelde onderdeel in het archief opgenomen.
. EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Genre muziekuitvoering, vraaggesprek
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Beoogd medium radio
Opnameplaats Amsterdam, Cafe Eik en Linde
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Titel
EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Tijdsduur annotatie Avail: 014'22"
Beschrijving Vraaggesprek met hoogleraar emancipatievraagstukken Iteke
Weeda naar aanleiding van haar boek '/Vrouwen verlangen
mannen/' en het onderzoek '/Was will das Weib/', uitgevoerd
ter gelegenheid van het lustrum van het blad Opzy. Weeda is
van mening dat er te weinig mannen zyn voor geemancipeerde
vrouwen, dat er toename te verwachten is in het aantal
biseksuele relaties en dat mannelyke eigenschappen moeten
worden benut in het huishouden.
00:45:15
Aankondiging door omroeper Cor Galis. Op vraag interviewer
Ischa Meyer gaat Weeda in op het combineren van geemancipeerd
zyn met het hebben van een relatie met een man. Zy gaat
vervolgens in op haar boek 'Vrouwen verlangen mannen' en op
het onderzoek 'Was will das Weib?' Hierby werd in het kader
van het lustrum van het blad 'Opzy' onderzocht waarom er zo
weinig geemancipeerde mannen zyn voor geemancipeerde vrouwen.
Zy vertelt dat vrouwen verwachten dat mannen meer hun
vrouwelyke kanten laten zien en dat zyzelf een toename in het
aantal biseksuele relaties verwacht.
00:52:11
Op vraag int. vertelt Weeda over haar dryfveer om onderzoek
te doen en over de interviews met Henny Huisman en Eelco
Brinkman dat zy in het kader van het onderzoek heeft gedaan.
Vervolgens gaat zy in op de uitkomsten van de eerste en
tweede feministische golf. Zy pleit voor het toepassen van
mannelyke eigenschappen in het huishouden.
00:59:26
Afsluiting. Applaus.
00:59:37
Einde.
Trefwoorden emancipatie; samenlevingsvormen; seksualiteit
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Namen Opzij
Sprekers Weeda, C.J.
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Opnamen 22-11-1992 tot
Begindatum 22-11-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD489 1

programma Een Dik Uur Ischa
uitzend datum 22-11-92
uitzend tijd 12.35
gemaakt door
trefwoorden Valk,Jeroen v/d
Webster,Ben
Brinkgreve,Chr.
Sociologe
Weeda,Iteke,Emancipatievraagst
bandnummer
gasteninstelling
naam Iteke (C.I.)Weeda
instelling
naam Christien Brinkgreve
instelling
naam Jeroen de Valk
instelling
naam Fred v/d Spek
gemaakt door
kaart 8615gewijzigd op 24-11-92
- - - - - - - - - - - - - - NOTITIEBLOKIscha Meijer in gesprek met sociologe enhoogleraar emancipatievraagstukken Iteke Weedanav. het onderzoek dat zij voor Opzij deed naar"De Ideale Man', met hoogleraar sociologieChristien Brinkgreve over haar boek "De vrouw enhet badwater" over de lusten en lasten van hetmoderne (vrouwen)leven (Meulenhoff), metmuziekjournalist Jeroen de Valk die een biografieschreef van Ben Webster (Van Gennep) en metpolitiek commentator Fred van der Spek over deNavo en defensie.
- 1 -