De Plek 4-10-1994

*Nederland* X= 194/195 en Y= 530/529

De Plek 4-10-1994

*Nederland* X= 194/195 en Y= 530/529

Vandaag begint Klaas Vos zijn speurtocht naar botsende belangen in Nederland, een buurtschap aan de zuidkant van het Overijsselse natuurreservaat De Weerribben.
Er ligt een voorstel om de natuurgebieden Weerribben en Wieden met elkaar te verbinden. Dit vraagt om samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Die twee organisaties komen er samen wel uit. Maar hoe reageren de mensen die er wonen en werken daarop?
Voordat een definitief besluit wordt genomen, zullen er nog vele inspraak- en overlegronden gehouden worden; wat denken beide boeren Henk en Harm de Lange van de bewoonbaarheid van hun Nederland? Wat heeft de Rietweg voor rietsnijder J. de Dood in petto? En hoe machtig wordt de boswachter langs de Roomsloot in de volgende eeuw?

advertentie