't Was me het weekje wel

Afl.1: Saskia Warmer, Fred van der Spek en Marcel Otten

't Was me het weekje wel

Afl.1: Saskia Warmer, Fred van der Spek en Marcel Otten

Titel 'T WAS ME HET WEEKJE WEL - radio#'T WAS ME HET WEEKJE WEL
Afleveringstitel 't Was me het weekje wel
De deskundige van de week
De krantelezer van de week
De ster van de week
Publicaties - Radio; 04-09-1994; Radio 2; VPRO; 0'00''
Titel VPRO aan de Amstel
Type uitzending
Uitzenddatum 04-09-1994
Tijdsduur 0'00''
Tijdsduur annotatie Avail: 056'30"
Distributiekanaal Radio
Net Radio 2
Zendgemachtigde VPRO


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD2742 1

Samenvatting Integrale opname van de eerste uitzending van het programma
't Was me het weekje wel, een wekelykse talkshow van Ischa
Meyer.
Vraaggesprekken met Saskia Warmer, initiatiefneemster van de
Rotterdamse 'Straatkrant', een krant gemaakt door daklozen;
met oud-PSP politicus Fred van der Spek over de formatie en
toekomst van het paarse kabinet en met
vertaler-toneelschryver Marcel Otten over zyn vertaling van
het IJslandse epos de '/Edda/', het dagelyks leven in IJsland
waar hy een half jaar verbleef, zyn toneelstuk '/06/' en de
verfilming daarvan door Theo van Gogh.
Verder een column van Ischa Meyer als Prof.Dr. Isaack
Weiszkopf en muziek van het huisorkest de Izzies.
Genre column/causerie, muziekuitvoering licht, column/causerie, eerste uitzending, muziekuitvoering licht
Trefwoorden daklozen; film; kabinetsformaties; pers; politiek; regisseurs; toneel; vertalers
Sprekers Otten, Marcel
Spek, Fred van der
Warmer, Saskia
Personen Gogh, Theo van;
Geografische namen IJsland; Rotterdam
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentator)
Noordhoek, Wim (presentator)
Uitvoerende Izzies
Beoogd medium radio
Opnamen 04-09-1994 tot
Begindatum 04-09-1994


Opnameplaats Amsterdam, cafe Heeren van Aemstel
Beschrijving 00:01:00
Stationcall. Aankondiging door omroeper Cor Galis.
00:01:33
Column van Ischa Meyer als Prof.Dr. Isaack Weiszkopf over de
regeringsverklaring van het paarse kabinet. Applaus.
00:04:38
Muziek. De Izzies spelen 'Let me try again'. Applaus.
00:07:58
Presentator Wim Noordhoek kondigt de rubriek 'De krantelezer
van de week' aan, met als gast Saskia Warmer,
initiatiefneemster van de 'Straatkrant', een krant gemaakt
door daklozen. Op vraag int.
Ischa Meyer vertelt Warmer waarom zy zich aangetrokken voelt
tot de daklozen. Volgens haar kunnen veel daklozen de eisen
die het moderne leven stelt niet aan, ondanks dat het dakloze
bestaan erg hard is.
00:12:24
Op vraag int. gaat Warmer in op de toename van het aantal
daklozen in Nederland. Zy schryft dit toe aan de afbrokkeling
van de verzorgingsstaat. Zy vertelt vervolgens over de
bestaande zorg voor daklozen. De bedoeling van de
'Straatkrant' is om daklozen een rechtmatig inkomen te
verschaffen en kennis te laten maken met het arbeidsproces.
00:20:50
Muziek. De Izzies spelen 'Hoodlum Joe'. Applaus.
00:23:03
Pres. WN kondigt de rubriek 'De deskundige van de week' aan
waarin Meyer spreekt met oud-PSP politicus Fred van der Spek
die terugkykt op de formatie en vooruitkykt naar de toekomst
van het paarse kabinet.
00:35:48
Muziek. De Izzies spelen 'Sixteen tons'. Applaus.
00:38:50
Pres. WN kondigt de rubriek 'De ster van de week' aan waarin
Meyer spreekt met vertaler Marcel Otten. Op vraag int.
vertelt Otten over zyn vertaling van het Oud-IJslandse epos
de Edda. Hy gaat in op de populariteit van het epos in
fascistische kringen,
op eerdere bewerkingen van het epos en op de
moeilykheidsgraad van het Oud-IJslands.
00:43:20
Op vraag int. vertelt Otten hoe zyn interesse in het
Oud-IJslands en de Edda is ontstaan. De Edda bestrykt de
Noorse mythologie en de Nibelungen liederen. Hy vertelt
vervolgens over het dagelyks leven in IJsland, waar hy een
half jaar verbleef voor zyn vertaalwerkzaamheden.
00:49:33
Op vraag int. vertelt Otten over het door hem geschreven
toneelstuk '06' dat is verfilmd door Theo van Gogh. Hy gaat
vervolgens in op het belang van een goede vertaling van de
Edda.
00:54:43
Afsluiting. Programmatune.
00:56:47
Afkondiging door omroeper Cor Galis.
00:57:30
Einde.