J. Bervaes en C. van Beverloo, Ischa, 4 juli 1989

Fragment uit; Een uur Ischa, 4 juli 1989

J. Bervaes en C. van Beverloo, Ischa, 4 juli 1989

Fragment uit; Een uur Ischa, 4 juli 1989

Ischa in gesprek met:
- de heer J. Bervaes, amateurhistoricus en adjunct-directeur van het Rijksinstituut voor Bosbouw en groenbeheer "De Donskap" in Wageningen, tegenstander van dijkverzwaring.
- en met Ir. C.van Beverloo, hoofd van de hoofdafdeling rivierendirectie Gelderland, van Rijkswaterstaat, voorstander van dijkverzwaring.

Over wel of geen dijkverzwaring langs de Waal.