Een uur Ischa

Afl.52: Fred van der Spek, Rudi Kross, Martin van den Heuvel, Herman Kuiphof

Een uur Ischa

Afl.52: Fred van der Spek, Rudi Kross, Martin van den Heuvel, Herman Kuiphof

Speciale uitzending van Een uur Ischa, met als gasten de personen die hij geregeld in het programma raadpleegt als deskundigen: A.G. (Fred) van der Spek, de journalist Rudi Kross, de Oost-Europa-deskundige Martin van den Heuvel en sportjournalist Herman Kuiphof. Belangrykste gespreksonderwerp is de ontwikkeling in Oost-Europa. Met intermezzi van huisorkest De Izzies.
EEN UUR ISCHA
- radio; VPRO; 47'14''
Type Uitzending
Tijdsduur 47'14''
Tijdsduur annotatie Avail: 047'32"
Distributiekanaal radio
Zendgemachtigde VPRO

Live praatprogramma op lokatie met publiek, waarin Ischa Meijer zijn gasten onverwachte, scherpe en vaak brutale vragen stelt. Met af en toe live muziek van de huisband de Izzies.
Speciale uitzending van Een uur Ischa, met als gasten de
personen die hy geregeld in het programma raadpleegt als
deskundigen: A.G. (Fred) van der Spek, de journalist Rudi
Kross,
de Oost-Europa-deskundige Martin van den Heuvel en
sportjournalist Herman Kuiphof. Belangrykste
gespreksonderwerp is de ontwikkeling in Oost-Europa. Met
intermezzi van huisorkest De Izzies.
praatprogramma, praatprogramma
Heuvel, Martin van den
Kross, Rudi
Kuiphof, Herman
Spek, A.G. van der
Oost-Duitsland; Oost-Europa; Roemenië; Sovjet-Unie; West-Duitsland
Galis, Cor (presentatie)
Meijer, Ischa (presentatie)
Izzies
Meijer, Ischa
radio
19-12-1989 tot
Begindatum 19-12-1989
Productiejaar 1989
Amsterdam
0'00"
Tune - Aankondiging Cor Galis.
NA 1'38"
Ischa Meyer zingt 'Weet je nog wel oudje', begeleid door
huisorkest De Izzies.
na 4'06"

Applaus - Inleiding Cor Galis van het gesprek dat Ischa Meyer
gaat houden met de mensen die geregeld als deskundigen
optreden in zijn programma, te weten Herman Kuiphof, Rudi
Kross, Fred v.d. Spek en Martin v.d. Heuvel.
na 4'44"
Ischa Meyer ondervraagt de Oost-Europa-deskundige Martin v.d.
Heuvel over de ontwikkelingen in Oost-Europa.
na 6'08"
Rudi Kross (Surinaams journalist) vertelt niet al te serieus
wat voor hem de belangrijkste gebeurtenissen in 1989 waren.
na 7'56"
Fred v.d. Spek vertelt wat voor hem belangrijk was in 1989
('Wat iedereen zegt, de ontzaglijke ontwikkelingen in
Oost-Europa').
Van den Heuvel ziet als groot gevaar van de ontwik-kelingen
in Oost-Europa dat de zachte sector het gaat overnemen van de
harde sector ('Mensen zonder enige politieke ervaring').
Licht dit toe. ('Destabilisatie dreigt').
na 11'48"
Van den Heuvel geeft zijn visie op de persoon Gor-batsjov
(pres. Sovjet-Unie).
Kross verbaast zich over de vele ophef over de
ontwik-kelingen in Oost-Europa in verhouding tot
gebeurtenis-sen elders in de wereld.
na 13'44"
Van der Spek vindt de ontwikkelingen in Oost-Europa niet een
echec van het socialisme. ("Er was daar geen socialisme").
Vindt dekolonisatie geen goede term voor wat er in het
Oostblok geschiedt.
Verschilt hierover van mening met Van den Heuvel. ("Het is
maar hoe je het definieert").
na 15'40"
Van der Spek verwacht ernstige gevolgen voor de bevol-king
("grote werkeloosheid, grote uitzichtloosheid voor een
groeiende onderlaag").
Volgens Van den Heuvel is de zuigkracht van het Westen zo
groot, dat de bevolking deze gevaren voorlopig niet wil zien.
Van der Spek denkt dat de nieuwe leiders hopelijk een
dojectiverende, hardere mentaliteit hebben opgebouwd. ("Er is
gebrek aan ervaring, maar er kunnen best harde economen bij
zijn").
na 17'53"
Kross zegt dat hij zich meer zorgen maakt over de zogenaamde
harde sector die in het Westen zit ("Een triomfantelijk
kapitalisme is iets waar ik mijn hart voor vasthoud"). Er
ontstaat enige hilariteit omdat Kross citeert uit een niet al
te bekende Duitse krant.
(Meyer: "Waar koop je dat in godsnaam?').
na 20'15"
Van den Heuvel ziet de omwenteling in Oost-Europa niet als
overwinning van het kapitalisme. volgens hem is de hereniging
van beide duitslanden niet tegen te houden.
Van der Spek ziet minder gevaar in het groter worden van
Duitsland dan in de rol die Duitsland zal gaan spelen in het
Europa van na 1992.
Ziet het te verwachten machtsblok Europa als gevaar voor de
Derde Wereld.
na 23'44"
Aankondiging Cor Galis - Optreden van huisorkest De Izzies -
applaus.
na 30'04"
Vervolg discussie over de toekomstige verhouding tussen Oost-
en West-Europa.
Van den Heuvel vindt dat we niet te angstig moeten doen over
de Duitse hereniging. ("We moeten niet met alles naar het
verleden kijken").
Vindt het belangrijk om de Sovjet-Unie bij alles wat er in
Oost-Europa gebeurd te betrekken.
na 32'03"
Kuiphof zegt blij te zijn met de veranderingen in
Oost-Europa. ("Ik houd niet van het vijandbeeld, maar van het
vriendenbeeld").
Is het niet eens met Meyer dat sport oorlog is ("Je moet wel
winnen, maar op een goede manier").
Van den Heuvel merkt op dat we nog een vijand in Oost-Europa
hebben ("We hebben Ceaucesçu nog").
na 35'08"
Kuiphof antwoordt dat volgens hem de grote wereldvrede
onbereikbaar is.
Van den Heuvel belicht de situatie in Roemenië. Maakt zich
zorgen over de onderdrukking van de grote Hon-gaarse
minderheid ("Ze leiden dubbel, onder het regiem en onder het
chauvinisme van de Roemenen"). Is bang dat als het misschien
op termijn beter gaat met Roemenië, de Hongaren nog steeds
onderdrukt worden.
na 38'53"
Volgens Van den Heuvel heeft Oost-Europa geprofiteerd van de
hervorming in SU ("Waar de Sovjetburgers minder van
profiteren - Ik vind het een beetje sneu voor Gorbatsjov").
Kross raadt aan om Gorbatsjov's boek over de Perestroi-ka nu
te herlezen.
na 41'02"
Kuiphof vindt de omwenteling in Oost-Europa ook het
belangrijkste feit van het jaar. Volgens hem zullen de
gebeurtenissen ook zeker effect hebben op de sport.
("De grenzen gaan ook voor de sporters open").
Volgens Van den Heuvel heeft Gorbatsjov de situatie die nu in
Oost-Europa ontstaan is, noch bevroedt, noch gewenst. Volgens
spreker wijzen allerlei tekenen op de afbouw van de Sovjet -
Unie.
na 43'50"
Discussie gaat enige tijd in lacherige sfeer door over de
vraag of kapitalisme terrein zal winnen in Oost-Europa.
Op vraag van Kuiphof, zegt Van den Heuvel dat hij de kans
groot acht dat Gorbatsjov wordt afgezet door een nieuw
dictator.
na 46'13"
Van den Heuvel antwoordt op vraag Kross, dat hij ook verwacht
dat de militairen in de SU zullen proberen de macht in handen
te houden.
Afsluiting pres. - muziek door de Izzies (fade-out).