1942 - Duitsland

Topf und Söhne

1942 - Duitsland

Topf und Söhne

Meer over 1942:

- Bekijk deze uitzending in het scherm hierboven.

- Beluister of download de  In Europa Salon - 1942 met Johannes Houwink ten Cate

- Beluister of download Geert Maks In Europa Podcast

- Lees alle weblogberichten over 1942

- Vind meer video, audio en artikelen op de In Europa Atlas: 1942

 

1942 Erratum:

Bij het voorbijvaren van de befaamde villa aan de Berlijnse Wannsee, waar op 20 januari 1942 de befaamde Wannseeconferentie werd gehouden, werd gezegd dat daar door vijftien hoge bureaucraten werd besloten tot de systematische uitroeiing van joden in heel Europa. Dat klopt maar gedeelteliijk. Tijdens de conferentie werden wel allerlei beslissingen genomen over wíe er precies wel en niet vervolgd zouden worden – wat was bijvoorbeeld de status van kinderen van gemengd gehuwde joden? – maar het was bovenal een bijeenkomst om allerlei zaken organisatorisch te regelen. 

 

Een concrete beslissing tot de Holocaust is vermoedelijk nooit genomen. Het was een proces van uitstoting, gedwongen emigratie, pogroms, gettovorming, wilde executies door bepaalde commandogroepen – met name in Polen en Rusland. Pas toen dat allemaal niet voldoende bleek, werd in Wannsee afgesproken om speciale vernietigingskampen te bouwen en om heel Europa systematisch ‘door te kammen’.

 

Mogelijkerwijs was de hoogste beslissing daartoe (althans dat vermoeden sommige historici) een maand eerder al genomen, op 18 december 1941. Op die dag krabbelde SS-leider Himmler namelijk, na een gesprek met Hitler, in de kantlijn van zijn dagboek: ‘Joden moeten uitgeroeid worden als partizanen’.

 

Meer informatie: Zie bijvoorbeeld het boek The Villa, The Lake, The Meeting van Mark Roseman.

advertentie