steun vpro

De avonden

De avonden

EERSTE UUR
Een selectie uit de optredens van de gastzangers, zangeressen en instrumentalisten, die afgelopen winter op de dinsdagavonden in Desmet werden begeleid door het Music-Hall Orkest.

TWEEDE UUR
'Schrijversportretten'
Afkomstig uit het programma 'Boeken' dat de VPRO uitzond in de jaren 1984 1989.
Een portret van de dichteres Ida Gerhardt.