De 747 documentaire

Radio Kootwijk: De Kathedraal van de Veluwe

De 747 documentaire

Radio Kootwijk: De Kathedraal van de Veluwe

Als op 7 mei 1923 de eerste draadloze verbinding met Bandoeng in Nederlands-Indië tot stand gebracht wordt, begint er voor Nederland een nieuw tijdperk in de internationale communicatie. Voor de geïsoleerde bewoners heeft het een merkwaardig effect: Indië ligt naast de deur, de bewoonde wereld van Nederland blijft alleen over een stoffig zandpad bereikbaar. Direct na de Tweede Wereldoorlog is Radio Kootwijk voor duizenden soldaten de enige levenslijn met het moederland. Als de kolonien verloren gaan, neemt ook het belang van Radio Kootwijk steeds verder af. Ondertussen heeft het gelijknamige dorpje, midden op de Veluwse heide, zich door het isolement tot een unieke gemeenschap in ons land ontwikkeld.

Samenstelling: Marnix Koolhaas.