Het Geluid van de Bevrijding

VPRO, De Avonden, 5 mei 2005

Het Geluid van de Bevrijding

VPRO, De Avonden, 5 mei 2005

'De documentaire'. 'Het geluid van de bevrijding' van Marnix Koolhaas. Collage van bewaard gebleven radio-opnamen van de bevrijding van Nederland in 1944-1945.

Er zijn van de bevrijding talloze
radioreportages gemaakt, maar deze zijn destijds door vrijwel
niemand gehoord: het bezit van een radiotoestel was sinds mei
1943 verboden. Wie er in het geheim nog wel een had,
ontbeerde vaak de stroom om het toestel te laten spelen. Een
aantal van de destijds gemaakte reportages is wel op
opnameplaten bewaard gebleven. Ook duiken nog steeds, o.a. in
Engeland, zelfgemaakte opnames op, waarop
bevrijdingsreportages zijn vastgelegd.