Ook in Nederland nieuwe orde

Ook in Nederland nieuwe orde

Buitenhof ontvangt Jan Peter Balkenende, de nieuwe leider van het CDA. Paul Witteman ondervraagt hem over de toekomst van het Christen Democratisch Appel. Grote vraag: het CDA wil meeregeren, maar is dat dan in een centrum-rechts (PVDA en VVD) of in een centrum-links kabinet met Groen Links. Verder aandacht voor de calvinist in Balkenende, zijn grote politieke held Jelle Zijlstra (ARP) en zijn de strijd met Zalm. Verder een debat tussen Jan Marijnissen (SP) en Bert Koenders (PvdA) over de waarde van de rede van Tony Blair deze week, waarin de Britse premier een totaal andere buitenlandse politiek voorstelde. Eigenbelang van staten hoort algemeen belang te zijn. Marijnissen vindt Blair's ommezwaai hypocriet, Koenders steunt de gedachtengang van Blair. Dichteres Judith Herzberg woont zowel in Israël als in Nederland. Ziet zij nog toekomst voor vrede tussen Israël en Palestina als de politiek van Sharon steeds meer navolging krijgt? Presentatie: Paul Witteman

advertentie