Argos

Special Forces Irak Afghanistan

Argos

Special Forces Irak Afghanistan

Verslag van een maandenlange speurtocht naar de rol van Nederlandse Special Forces, de commando’s, in de oorlogen in Irak en Afghanistan. Beperkten de commando’s zich tot beveiligingstaken, zoals de regering zei, of waren ze direct betrokken bij de oorlogsvoering? En wat doen ze op dit moment? Wat weet de Tweede Kamer hiervan? Waarom hebben de Verenigde Staten bij Nederland zo aangedrongen juist op de inzet van die commando's? Heeft dit te maken met de verliezen die de Special Forces van de Amerikanen in Afghanistan en Irak hebben geleden? Hoe groot zijn die verliezen?
Argos over verborgen verliescijfers en het meest geheimzinnige onderdeel van de Nederlandse steun aan de Amerikaanse oorlogsvoering.

Aansluitend een reactie van de Tweede Kamerleden Bakker (d66) en Koenders (Pvda)