Boeken&cetera

Kees van den Bosch • C.D. Andriesse - De angstreactor

Boeken&cetera

Kees van den Bosch • C.D. Andriesse - De angstreactor

Kalkar, van belofte tot pretpark. De kerncentrale, net over de Duitse grens, is tegenwoordig een recreatieoord. Kees van den Bosch vertelt over nieuwe technieken. Sommige kernfysici en bestuurders beschouwden deze als de oplossing voor toekomstige energietekorten, terwijl veel burgers zich van meet af aan zorgen maakten over de veiligheid van de reactoren en massaal tegen de komst van de kerncentrale protesteerden. Ook kernfysicus C.D. Andriesse uitte zijn bedenkingen ten aanzien van de veiligheid van de kerncentrale en moest daarom in 1993 vertrekken als bijzonder hoogleraar aan de Utrechtse universiteit. In deze aflevering een gesprek met journalist Kees van den Bosch en emiritus hoogleraar C. D. Andriesse over de roerige geschiedenis rond de kerncentrale Kalkar .