Het boekenbal van 1969 + Hadtjememaar

Andere Tijden, 5 maart 2002

Het boekenbal van 1969 + Hadtjememaar

Andere Tijden, 5 maart 2002

HADT JE ME MAAR
Reportage over de gemeenteraadsverkiezingen van 1921, waarin
de Amsterdamse zwerver Hadt Je Me Maar met zijn Rapalje
Partij een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad wist te
verwerven. De Rapalje Partij was opgericht door de
anarchistische kunstenaars Henk Eikeboom, Anton Bakels en
Erich Wichman, om op ludieke wijze hun minachting tav de
gevestigde orde en de democratie te uiten. Aan de orde komen
de crisis in de democratie begin jaren twintig (oa de grote
sociale problemen), de oprichting van de Rapalje Partij, het
Hadt Je Me Maar-lied, de zwerver Hadt Je Me Maar, de motieven
van de oprichters, het verloop van de
gemeenteraadverkiezingen en de vraag wat er van Hadt Je Me
Maar terecht is gekomen. Tenslotte wordt het fenomeen in een
historisch perspectief geplaatst, waarbij oa een vergelijking
wordt gemaakt met de Provo's in de jaren zestig.
INTERVIEWS hierover met:
- H. Swaanswijk;
- J. van der Brink;
- W. Wichman, dochter van Erich Wichman;
- A. Eikeboom, zoon van Henk Eikeboom.
ARCHIEFMATERIAAL: (zw/w) div. fragmenten uit de speelfilm
'Hadt Je Me Maar', oa het Hadt Je Me Maar-lied,
verkiezingscampagne, Hadt Je Me Maar in de gemeenteraad; cu
Erich Wichman; cu Henk Eikeboom; sloppenwijk in Amsterdam;
verkiezingsaffiche Rapalje Partij.
*
BOEKENBAL
Reportage over het Boekenbal 1969 toen er naar aanleiding van
het thema "paleizen van de paus" een grote politieke rel
ontstond over de door Mette Koornstra verzorgde versieringen
in het Stedelijk Museum. De voorzitter van de KVP-jongeren J.
Hoen maakte grote bezwaren tegen de aanstootgevende
kunstwerken en lichtte vervolgens de KVP-fractie, de regering
en de bisschoppen in, hetgeen uiteindelijk leidde tot
kamervragen van de KVP-fractie en excuses van minister van
Buitenlandse Zaken J. Luns aan de pauselijke nuntius.
INTERVIEWS hierover met:
- F. Müller, kunstenaar;
- J. Sierhuis, kunstenaar;
- P. Brand, oud-voorzitter CPNB;
- J. Hoen, oud-voorzitter KVP-jongeren.
ARCHIEFMATERIAAL: (zw/w) aankomst koningin Juliana op het
Boekenbal; (kleur) reportage over de voorbereiding van het
Boekenbal 1969, waar kunstenaars bezig zijn met het maken van
de versiering en kort interview met Mette Koornstra; cu
krantenartikel waarin de KVP-jongeren schande spraken van de
versieringen; fragment uit item Polygoon-journaal opening
Boekenweek 1969, mn impressie Boekenbal.