Andere Tijden

Emigratie naar Canada

Andere Tijden

Emigratie naar Canada

De nieuwe regering zal het ze een stuk moeilijker maken, maar buitenlanders zullen in de rij blijven staan om in Nederland te komen wonen. Nog niet eens zo lang geleden was het andersom. In 1948 dacht een op de drie Nederlanders aan emigratie en al gauw was een op de twintig ook daadwerkelijk weg. Ruim 550.000 mensen – naar Canada, Australie en Nieuw Zeeland omdat het daar zo leeg en rijk leek en hier zo vol en arm. Reden voor Andere Tijden om het landverhuizen weer eens van de andere kant te bezien.