De VS en de Golf

VPRO/NPS, 7 januari 2003

De VS en de Golf

VPRO/NPS, 7 januari 2003

NB: Item over VS en de Golf begint na 13.30!
Bijna twaalf jaar na de Golfoorlog van 1991 staan de VS op het punt Irak opnieuw aan te vallen, wanneer het land niet naar behoren meewerkt met de VN-wapeninspecties. Waarom zijn de VS eigenlijk zo geinteresseerd in het gebied rond de Perzische Golf? Andere Tijden sprak met Charles Cogan, begin jaren tachtig hoofd van de sectie Midden-Oosten van de inlichtingendienst CIA.