Turf, jenever en achterdocht

Radio Atelier, Joost Wilgenhof NPS 2004

Turf, jenever en achterdocht

Radio Atelier, Joost Wilgenhof NPS 2004

Joost Wilgenhof schetst in ca. 40 minuten een beeld van een brute moord in het dorp Emmerschans, waarin het saamhorigheidsgevoel een groot goed lijkt en waar buitenstaanders met argusogen worden bekeken. Twee ingrijpende gebeurtenissen wakkeren het saamhorigheidsgevoel in Emmerschans aan. Eerst het fantastische eeuwfeest. En dan de gruwelijke moord op een bejaarde buurtbewoonster. DNA-onderzoek brengt een ongewenste uitkomst.

advertentie