Hammam, een avond in het badhuis

Radio Atelier, Marwil Straat, Marjo Postma en Leo Knikman, RVU 2005

Hammam, een avond in het badhuis

Radio Atelier, Marwil Straat, Marjo Postma en Leo Knikman, RVU 2005

Dertig jaar geleden verlieten ze hun vaderland, de Nederlandse Marokkanen, en zo gauw de zomervakantie aanbreekt keren ze er, gedreven door weemoed, tijdelijk naar terug. Hun in Nederland geboren dochters reizen altijd mee. Hoe verhouden zij zich tot het geboorteland van hun ouders?