Net echt

Marije Schuurman Hess, NPS 2007

Net echt

Marije Schuurman Hess, NPS 2007

'Net Echt' laat de bijna zeventigjarige, maar van energie blakende cineast Pieter Verhoeff aan het woord over zijn gestoei met de werkelijkheid en over zijn onzekerheid als filmmaker, die pas de laatste jaren een beetje aan het verdwijnen is.