Holland Doc Radio

Leven als een Koning in Mozambique

Holland Doc Radio

Leven als een Koning in Mozambique

Op zoek naar een zelf te bouwen buitenhuis liet prins Willem-Alexander zijn oog vallen op de Mozambikaanse kust. Omdat het er mooi is, zijn gezin er rust hoopt te vinden en omdat hij zo mee wil werken aan de ontwikkeling van het land. Inmiddels blijkt het project minder eenvoudig te verlopen dan gedacht. De prins heeft een stichting in het leven moeten roepen om zelf niet in politiek drijfzand terecht te komen. Micha Wertheim ging op onderzoek uit om te zien of toerisme en ontwikkeling wel zulke goede vrienden zijn. Hij liet zich rondleiden door Anneke Galama, die niet verbaasd is over de problemen die de prins tegenkomt. Zelf woonde ze twee jaar in Mozambique, doceerde toerisme aan de universiteit en vond met haar klarinet aansluiting bij een lokale band.

advertentie