Aubade aan een retirade

VPRO, De Avonden, oktober 2004

Aubade aan een retirade

VPRO, De Avonden, oktober 2004

Documentaire van Marnix Koolhaas over de geschiedenis "De Eerste Hollandse Rijdende Toiletten Verhuur" van Arie en Corrie van Geest uit Hazerswoude.
Onder de veelgeroemde Hollandse deugden hoort zeker de reinheid en properheid. Al eeuwenlang verbazen buitenlanders zich over onze schone stoepjes, de keurig gelapte vensters en ons glimmende sanitair. Helaas weerspiegelt de geschiedschrijving nauwelijks het belang dat de Hollander hecht aan zijn properheid. De geschiedschrijving van hygiëne en sanitair is een vrijwel braakliggend terrein. Een van de grootste visionaire geesten uit ons sanitaire verleden is ongetwijfeld de in Hazerswoude geboren Arie van Geest. Samen met zijn vrouw Corrie stond hij in 1947 aan de wieg van "De Eerste Hollandse Rijdende Toiletten Verhuur". Met hun rijdende retirades leverde het echtpaar daarmee een ongekende bijdrage aan de reinheid van het land en zijn bewoners. Het zogeheten wildplassen, tot in de jaren vijftig nog gemeengoed in stad en land, werd dankzij hun uitvinding niet alleen uitgebannen, maar zelfs als een te beboeten overtreding in het wetboek van strafrecht opgenomen. In vijfendertig jaar tijd, zo becijferden Arie en Corrie zelf, waren zij dienstverlenend aan ongeveer honderdtwintig miljoen klanten. Programmamaker en historicus Marnix Koolhaas voldeed aan zijn historische plicht door op de valreep - Arie en Corrie zijn inmiddels 89 - het verhaal van deze pioniers uit onze sanitaire geschiedenis op band vast te leggen.